Przejdź do treści głównej

Dziedziny działań NGO


2016-12-07, 14:01
archiwalne
Czym zajmują się NGO? Które branże polskiego sektora pozarządowego są największe? Jakie zmiany zachodzą w strukturze polskiego sektora pozarządowego?

 

Czym głównie zajmują się polskie organizacje pozarządowe?
 • sportem, turystyką, rekreacją i hobby (34%): np. prowadzenie zajęć sportowych, organizowanie imprez rekreacyjnych, opieka nad obiektami sportowymi
 • edukacją i wychowaniem (15%): np. prowadzenie kółek zainteresowań dla dzieci i młodzieży, organizowanie kursów i szkoleń dla dorosłych, prowadzenie szkół
 • kulturą i sztuką (13%): np. organizowanie festynów, festiwali, edukacja kulturalna, działania podtrzymujące tradycję regionalną
 • usługami socjalnymi i pomocą społeczną (8%):  pomoc osobom niepełnosprawnym, ubogim, wsparcie rodzin wielodzietnych, osób uzależnionych
 • ochroną zdrowia (7%):  np. promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, prowadzenie ośrodków rehabilitacyjnych
 • rozwojem lokalnym (6%): np. animowanie działań wspólnot lokalnych, działania sąsiedzkie, rozwój terenów wiejskich

Co ciekawe, zupełnie inaczej sektor pozarządowy wyobrażają sobie Polacy. Organizacje pozarządowe to dla nich przede wszystkim instytucje pomocowe i charytatywne. Zapytani o działania, które najbardziej kojarzą się z sektorem pozarządowym Polacy wymieniają przede wszystkim pomaganie potrzebującym (79%) oraz prowadzenie zbiórek publicznych (77%). 

Jakie zmiany zachodzą w strukturze sektora pozarządowego?
 • mniej organizacji sportowych
  Choć organizacje sportowe pozostają najliczniejszym segmentem sektora pozarządowego, to jednak obecnie działa ich mniej niż dawniej (w 2012 roku było ich 38%).
 • załamanie wzrostu branży kulturalnej
  Choć dotychczas z roku na rok obserwowaliśmy aktywność coraz większej liczby organizacji działających w branży kulturalnej, to obecnie takich organizacji mamy mniej niż 3 lata temu (w 2010 roku – 14%, w 2012 roku – 17%).

 W opracowaniu wyników badań "Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015" przeczytasz więcej o tym, czym zajmują się NGO.


Opracowanie na podstawie wyników badań Stowarzyszenia Klon/Jawor "Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce” z 2015 roku.

Wyraź opinię 21 0