Przejdź do treści głównej

Na świecie: NGO w liczbach

Jaką rolę odgrywają organizacje pozarządowe na świecie? Czym się zajmują? Ile mają pieniędzy? Jak wygląda kondycja polskiego sektora pozarządowego na tle międzynarodowym?

Przedstawiamy podstawowe dane na temat organizacji pozarządowych w wybranych krajach Europy i Ameryki Północnej, zebrane w wyniku pogłębionego desk reserchu dostępnych w internecie opracowań i materiałów.

 

Podstawową funkcją przygotowanego opracowania jest przybliżenie różnorodnych modeli sektora pozarządowego funkcjonujących w Europie i Ameryce Północnej, pokazania jego skali i znaczenia.


Wybrane do zestawienia kraje są reprezentują 5 różnych modeli funkcjonowania sektora pozarządowego.

 

Model

Kraj występowania

Cecha charakterystyczna

skandynawski

Szwecja
Norwegia

Rozbudowany system wolontariatu, organizacje pozarządowe sygnalizują istnienie problemów, ale realizatorem polityki społecznej jest raczej państwo.

reński

Niemcy

Belgia

Sektor pozarządowy jako główny dostarczyciel usług publicznych kontraktowany przez państwo.

śródziemnomorski

Portugalia

Konieczność obrony instytucji sektora pozarządowego przed zakusami państwa do podważania jego niezależności i autonomii.

okresu
transformacji

Czechy
Polska

Węgry

Dynamiczne zmiany i przekształcenia, społeczeństwo obywatelskie ciągle odkrywa miejsce, jakie może zająć w społeczeństwie.

anglosaski

Wielka Brytania
USA
Kanada

Organizacje pozarządowe jako przeciwwaga dla państwa; w obszarze polityki społecznej sektor pozarządowy konkuruje z biznesem, co często prowadzi do jego profesjonalizacji i urynkowienia.

Na podstawie: „Rola i modele fundacji w Polsce i Europie”, Forum Darczyńców, Warszawa, 2009

 

Sprawdź dane dotyczące wybranych krajów Europy i Ameryki Północnej w następujących obszarach:

>> Formy prawne NGO na świecie
>> Liczba NGO na świecie
>> Dziedziny aktywności NGO na świecie
>> Aktywność społeczna: wolontariat, filantropia, członkostwo w NGO na świecie
>> Zatrudnienie w NGO na świecie
>> Źródła przychodów NGO na świecie
>> Ekonomiczna wartość sektora non-profit na świecie

 

 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!