Przejdź do treści głównej

Organizacje pożytku publicznego (OPP)


2016-12-07, 14:00
archiwalne
Ilu podatników przekazuje pieniądze na rzecz OPP za pośrednictwem 1% podatku? Jakie kwoty są przekazywane co roku poprzez 1% podatku? Jakie są motywacje do korzystania z mechanizmu 1%?

 

Z prawa do przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego skorzystało w 2016 roku (czyli składając zeznanie podatkowe za 2015 rok) ponad 13 milionów Polaków, co stanowi 49% wszystkich uprawnionych do tego podatników. Liczba osób, które decydują się na taki krok rośnie systematycznie od 2004 roku, kiedy wprowadzono taką możliwość. Początkowo korzystali z niej nieliczni: w 2004 roku zaledwie 80 tys. osób, rok później już niemal 700 tys., a po dwóch latach ponad 1 mln podatników. 

Przeczytaj więcej: Czy organizacja pozarządowa (NGO) i organizacja pożytku publicznego (OPP) to to samo?

W 2016 roku 49% podatników przekazało ponad    600 mln zł na rzecz OPP poprzez mechanizm 1%.

W analogiczny sposób rosły też kwoty przekazywane poprzez jednoprocentowy mechanizm. W pierwszym roku jego funkcjonowania organizacje pożytku publicznego zebrały w ten sposób nieco ponad 10 mln zł, w kolejnym roku ponad 40 mln zł, a po dwóch latach ponad 60 mln zł. W 2016 roku, po ponad dziesięciu latach funkcjonowania, mechanizm przekazywania 1% podatku zapewnił organizacjom pożytku publicznego 617,5 mln złotych. 

 

Warto podkreślić, że niemal jedna czwarta tej kwoty (ponad 144 mln zł) trafiła, podobnie jak w latach poprzednich, do największego beneficjenta mechanizmu jednoprocentowego – Fundacji Zdążyć z Pomocą. Kolejna organizacja z rankingu beneficjentów zgromadziła już „tylko” 25 mln złotych.

 

Z sondażu Stowarzyszenia Klon/Jawor przeprowadzonego pod koniec 2014 roku wynika, że

  • co dziesiąty Polak nie pamięta, czy w ogóle skorzystał z prawa do przekazania 1% podatku na rzecz OPP
  • spośród tych, którzy 1% przekazali, 32% twierdzi, że skorzystało z tak zwanego subkonta prowadzonego przez organizację pożytku publicznego w celu zbierania środków na leczenie lub rehabilitację osoby indywidualnej
  • 29% podatników deklaruje, że przekazało 1% bez dookreślania celu, na jaki mają być wykorzystane środki, pozostawiając organizacji decyzję o sposobie dysponowania pieniędzmi
  • największa część podatników przekazujących 1% –  38% – przyznaje, że nie pamięta, czy wskazało w zeznaniu podatkowym konkretny cel (subkonto), czy też nie.

 

O tym, jak Polacy przekazują 1% podatku pisaliśmy w artykule: 1% – temu dam, kogo znam


Opracowanie na podstawie wyników badań Stowarzyszenia Klon/Jawor "Wolontariat, filantropia, 1%" z 2014 roku.

Wyraź opinię 16 1