Przejdź do treści głównej

Opinie Polaków o NGO


2016-12-07, 14:02
archiwalne
Co Polacy sądzą o NGO? Czym zajmują się organizacje pozarządowe zdaniem Polaków? Jakie jest zaufanie do fundacji i stowarzyszeń?

 

Kiedy Polacy słyszą „organizacja pozarządowa” to myślą:
  • organizacje pomagają i zbierają pieniądze

Kiedy zapytamy o działania typowe dla organizacji 74% Polaków wskazuje na pomaganie potrzebującym, a 75% na prowadzenie zbiórek publicznych.

  • robią to dla idei, więc powinny świadczyć swoje usługi za darmo i opierać się na wolontariacie

63% Polaków uważa, że organizacje powinny świadczyć wszystkie swoje usługi za darmo, nie pobierając żadnych opłat. 54% Polaków jest zdania, że organizacje powinny unikać zatrudniania płatnych pracowników.

  • nie wiem na pewno, czy ich działania powodują realne zmiany, czy zawsze efektywnie wykorzystują powierzone im środki, ale na pewno są skuteczniejsze niż instytucje państwowe

45% Polaków uważa, że organizacje marnują część pieniędzy, które dostają. 58% Polaków twierdzi, że organizacje pozarządowe dostarczają pomocy skuteczniej niż instytucje państwowe.

  • ufam im bardziej niż innym instytucjom

Fundacjom ufa 60% Polaków, stowarzyszeniom 53%. Oznacza to niewielki wzrost zaufania do podmiotów trzeciego sektora od 2014 roku. Dla porównania kościół cieszy się zaufaniem 50% Polaków, samorządom ufa 54%, a rządowi 29% społeczeństwa.

 

Co Polacy sądzą o organizacjach pozarządowych?

 

Przeczytaj artykuły badawcze: Po atakach medialnych. Czy Polacy stracili zaufanie do organizacji?
Co Polacy myślą o organizacjach? [cz.1] Co Polacy myślą o organizacjach? [cz.2]


Zapoznaj się z raportem: Wizerunek organizacji pozarządowych 2014 


Opracowanie na podstawie wyników badań Stowarzyszenia Klon/Jawor "Wizerunek organizacji pozarządowych" z 2017 i 2014 roku.

Wyraź opinię 3 0