Przejdź do treści głównej

Skala działania NGO


2016-12-07, 14:01
archiwalne
Na jaką skalę działają NGO? Jaki mają zasięg organizacje działające w rożnych branżach?

 

Na jaką skalę działają polskie organizacje pozarządowe?

 • najbliższego sąsiedztwa (5%)
 • gminy lub powiatu (32%)
 • województwa (25%)
 • całego kraju (28%)
 • poza granicami kraju (10%)

Trzeba przy tym zaznaczyć, że wiele stowarzyszeń i fundacji prowadzi równolegle działania na różną skalę: podejmując aktywność o zasięgu regionalnym, organizują też akcje na skalę gminy czy powiatu, a działając na arenie międzynarodowej, często są aktywne przede wszystkim w kraju – czy to na skalę ogólnopolską, regionalną czy wręcz lokalną. 

Jakie organizacje działają na jaką skalę?

 • Skupienie się na aktywności na skalę lokalną jest – rzecz jasna – najbardziej typowe dla organizacji zajmujących się rozwojem lokalnym. Połowa z nich (50%) działa na skalę maksymalnie powiatu. W swoim najbliższym otoczeniu pracuje wiele stowarzyszeń i fundacji zajmujących się sportem, turystyką, rekreacją i hobby (46%) oraz edukacją i wychowaniem (38%).

  Na skalę lokalną działa 56% stowarzyszeń i fundacji z terenów wiejskich, prawie połowa (48%) z małych miast, ponad jedna trzecia z miast średniej wielkości oraz zaledwie 18% z największych ośrodków miejskich.
 • Działalność ogólnopolska lub międzynarodowa jest najbardziej charakterystyczna dla organizacji kulturalnych (45%) oraz zajmujących się ochroną zdrowia (42%).

  Na skalę ogólnopolską lub międzynarodową zdecydowanie częściej działają też fundacje – aż 62% z nich jest aktywnych na tak szerokim forum. Dla porównania, wśród stowarzyszeń odsetek ten wynosi zaledwie 33%. Tak szeroką skalę działania prowadzi 61% organizacji z Warszawy, 54% z pozostałych największych miast, około jednej trzeciej z małych i średnich ośrodków miejskich i 23% ze wsi.

 

W opracowaniu wyników badań "Kondycja sektora organizacji pozarządowych  w Polsce 2015" przeczytasz więcej o skali działania NGO.


Opracowanie na podstawie wyników badań Stowarzyszenia Klon/Jawor "Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce” z 2015 roku.

Wyraź opinię 4 1