Przejdź do treści głównej

Czym różni się stowarzyszenie od fundacji?

Czy fundacje i stowarzyszenia zakłada się tak samo? Czy fundacje mają członków? Jakie władze mają fundacje, a jakie stowarzyszenia?

 

Fundacja i stowarzyszenie to dwie różne i najbardziej typowe formy prawne organizacji pozarządowych. Formalną różnicę między nimi prezentuje poniższe zestawienie, jednak w praktyce ich działalność może być zbliżona.

 

Stowarzyszenie

Fundacja

założyciele

 •   min. 7 założycieli
 • fundator/założyciel – jeden lub wielu

członkowie

 • są członkowie
 • nie występuje pojęcie „członkostwa” 

władze

 • walne zebranie członków
 • komisja rewizyjna
 • zarząd
 • zarząd
 • organ kontroli wewnętrznej (rada fundacji, rada nadzorcza, komisja rewizyjna) – nieobowiązkowo

cele i formy działań

 • możliwy jest każdy cel zgodny z prawem
 • cel niezarobkowy
 • celem może być wspieranie własnych członków (np. Stowarzyszenie Miłośników Gry w Krykieta, którego głównym celem jest rozwój zainteresowań i wspieranie członków stowarzyszenia)
 • cele mogą być nierealne, nierzeczywiste
 • możliwość prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego
 • cel powinien być zgodny z prawem, społecznie lub gospodarczo użyteczny
 • cel niezarobkowy
 • cel nie może polegać na wspieraniu członków władz
 • cel nie może być nierealny
 • możliwość prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego

odbiorcy działań

 • członkowie organizacji i/lub osoby spoza organizacji
 • osoby spoza organizacji

 

majątek

 • na etapie tworzenia nie jest potrzebny majątek (to ludzie stanowią „kapitał”)
 • podstawą działania fundacji jest majątek, w który fundację wyposaża fundator – tzw. fundusz założycielski ustanowiony przez fundatora, mogą to być zarówno pieniądze jak i ruchomości oraz nieruchomości
 • odrębny fundusz w wysokości min.1000 zł na działalność gospodarczą

źródła finansowania

 • administracja centralna i samorządowa (np. dotacje)
 • organizacje grantodawcze
 • osoby fizyczne i prawne (np. darowizny, zbiórki publiczne)
 • własna działalność zarobkowa (odpłatna działalność pożytku publicznego, działalność gospodarcza)
 • składki członkowskie
 • administracja centralna i samorządowa (np. dotacje)
 • organizacje grantodawcze
 • osoby fizyczne i prawne (np. darowizny, zbiórki publiczne)
 • własna działalność zarobkowa (odpłatna działalność pożytku publicznego, działalność gospodarcza)


Dowiedz się więcej: Ile jest w Polsce stowarzyszeń, a ile fundacji?

Wyraź opinię 186 14