Przejdź do treści głównej

Co Polacy myślą o organizacjach pozarządowych? Najnowsze badania Klon/Jawor

autor(ka): Marta Gumkowska, Stowarzyszenie Klon/Jawor
2015-06-10, 07:11
archiwalne
Grafika: Grzegorz Laszuk
Opinie i oczekiwania wobec organizacji są wewnętrznie sprzeczne. Polacy jednocześnie ufają organizacjom i podają w wątpliwość ich uczciwość. Od liderów i aktywistów oczekują profesjonalizmu, a jednocześnie chcą, by organizacje unikały zatrudniania płatnych pracowników. Stowarzyszenie Klon/Jawor opublikowało właśnie raport „Wizerunek organizacji pozarządowych”.

W trakcie debaty, która odbyła się w ngo.pl na początku 2015 roku, padały różne opinie na temat tego, kto jest odpowiedzialny za budowanie wizerunku sektora. Uczestnicy debaty zastanawiali się, czy wizerunek trzeciego sektora należy „budować” czy raczej „robić swoje” i założyć, że efekty działań organizacji same będą świadczyć na ich korzyść.

Raz jeszcze chcemy wrócić do tych pytań przedstawiając najważniejsze wnioski, a także pełen raport z najnowszych badań Stowarzyszenia Klon/Jawor pt. „Wizerunek organizacji pozarządowych” (zapraszamy do lektury: >> najważniejsze fakty, >> pełen raport).

Organizacje Polacy znają z telewizji

Zanim odpowiemy sobie na pytanie „Co Polacy myślą o organizacjach pozarządowych?”, trzeba skonfrontować się z przykrym faktem, że duża część z nich o organizacjach nie myśli nic. 40% Polaków nie ma żadnych bezpośrednich skojarzeń ze słowem „organizacja pozarządowa”.

Również wiedza tych, którym to pojęcie coś mówi, jest niewielka i oparta na stereotypach. Sektor pozarządowy jest najczęściej utożsamiany z organizacjami pomocowymi i charytatywnymi, które zbierają środki na pomoc potrzebującym.

Co ukształtowało te przekonania? Wydaje się, że wpływ na nie ma źródło, z którego Polacy czerpią wiedzę o stowarzyszeniach i fundacjach. W 2014 roku 13% Polaków osobiście uczestniczyło w działaniach organizacji pozarządowych, 19% słyszało o nich od rodziny lub znajomych. Jednak najczęstszym źródłem informacji na temat organizacji są media – 36% Polaków zetknęło się z organizacjami za ich pośrednictwem. To właśnie media są w dużej mierze odpowiedzialne za mocno zniekształcony obraz organizacji pozarządowych. O działaniach podejmowanych przez organizacje stosunkowo szeroko informuje prasa lokalna, jednak jej zasięg jest niewielki. Natomiast w mediach o większym zasięgu (przede wszystkim telewizji) najczęściej pojawiają się organizacje pomocowe, a do świadomości odbiorców trafia przekaz związany z komunikowaniem ich potrzeb (zbiórki dla potrzebujących, kampanie związane z odpisem 1% podatku).

W rezultacie Polacy zapytani o działania typowe dla organizacji wymieniają przede wszystkim pomaganie potrzebującym (79%) oraz prowadzenie zbiórek pieniędzy (77%). Tymczasem organizacje zajmujące się pomocą społeczną i usługami socjalnymi to zaledwie 6% sektora pozarządowego.

Niska jest też świadomość dotycząca źródeł finansowania organizacji. Zdaniem 56% Polaków pieniądze, którymi dysponują fundacje i stowarzyszenia pochodzą przede wszystkim z filantropii oraz z odpisu 1% podatku. Jednak w rzeczywistości środki te stanowią zaledwie 7% ogółu pieniędzy, którymi dysponuje sektor pozarządowy.

Polacy nie znają organizacji, ale im ufają. Z najnowszych badań Stowarzyszenia Klon/Jawor wynika, że fundacjom ufa 56% Polaków, a stowarzyszeniom 50%. Dla porównania kościół cieszy się zaufaniem 53% społeczeństwa, samorządom ufa 44% z nas, a rządowi – 22%. Można przypuszczać, że zaufanie ma związek z przekonaniem, że organizacje robią coś dobrego, pomagają. Na temat innych instytucji życia publicznego Polacy nie mają zazwyczaj najlepszego zdania, więc organizacje pozytywnie wyróżniają się na ich tle.

Za darmo, ale profesjonalnie

Powierzchowna wiedza o organizacjach i idealistyczne wyobrażenia na ich temat przekładają się na sprzeczne oczekiwania wobec sektora pozarządowego. Niemal dwie trzecie (63%) Polaków chciałoby, żeby organizacje świadczyły wszystkie swoje usługi za darmo. Ponad połowa (54%) jest przekonana, że stowarzyszenia i fundacje powinny unikać zatrudniania płatnych pracowników i opierać się na pracy społecznej. Ale jednocześnie za jeden z czynników ich wiarygodności uznawany jest profesjonalizm ludzi zaangażowanych w ich działania oraz wysoka jakość świadczonych przez nie usług.

– Znalezienie dobrych specjalistów zdolnych do profesjonalnego wykonywania swoich obowiązków „po godzinach” często jest niemożliwe – komentuje Piotr Adamiak, autor wydanego w tych dniach raportu „Wizerunek organizacji pozarządowych”. – Nie zawsze da się świadczyć usługi wysokiej jakości za darmo. Te sprzeczne oczekiwania wynikają z idealistycznych wyobrażeń na temat działaczy i pracowników organizacji, a także z przekonania, że wszystkie lub prawie wszystkie środki, którymi dysponują organizacje, powinny być przeznaczane na działania skierowane bezpośrednio do beneficjentów, a nie na wynagrodzenia pracowników.

Osobisty kontakt poprawia wizerunek

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor wynika, że w ciągu ostatniego roku pogorszyła się opinia na temat organizacji pozarządowych. Są one odbierane jako mniej uczciwe i mniej efektywne niż jeszcze przed rokiem. Pamiętając, jak duży wpływ na opinie o organizacjach mają media, należy przypuszczać, że pogorszenie opinii na temat stowarzyszeń i fundacji wiąże się z obecnością w mediach informacji o nieprawidłowościach w kilku rozpoznawalnych organizacjach.

O ile kontakt z organizacjami za pośrednictwem mediów może wpływać negatywne na ich postrzeganie, o tyle uczestnictwo w działaniach stowarzyszeń i fundacji zdecydowanie poprawia opinię na ich temat. Polacy, którzy zadeklarowali osobisty kontakt z organizacjami, mają do nich zdecydowanie większe zaufanie oraz lepsze zdanie o sektorze pozarządowym. Organizacjom ufa niemal trzy czwarte (72%) z nich. Ponad połowa (52%) dostrzega na co dzień efekty ich działalności, a 50% uważa, że stowarzyszenia i fundacje rozwiązują ważne problemy społeczne w ich sąsiedztwie. W grupie, która nie miała bezpośredniego kontaktu z organizacjami zaufanie deklaruje 45% badanych. Mniej niż jedna trzecia (30%) widzi na co dzień efekty działań organizacji, a 32% dostrzega ich pozytywną rolę w rozwiązywaniu ważnych problemów społecznych w okolicy.

Skoro sam kontakt z organizacjami tak radykalnie zmienia opinię na ich temat, wizerunek sektora będzie tym lepszy, im więcej Polaków będzie miało osobiste relacje z organizacjami. Oznacza to, że organizacje powinny „robić swoje”, ale jednocześnie głośno o tym mówić i docierać do nowych odbiorców. – Organizacje pozarządowe powinny za wszelką cenę dążyć do tego, aby ich działania były rozpoznawalne i obecne w świadomości Polaków – podkreśla Piotr Adamiak. – Powinny też głośno mówić o swoich sukcesach, pokazywać efekty swojej aktywności. Już samo zetknięcie się z działalnością organizacji powoduje poprawę ich wizerunku, a jej widoczne rezultaty są najważniejszym czynnikiem budującym wiarygodność fundacji i stowarzyszeń.

***

Badanie „Wizerunek organizacji pozarządowych” zrealizowano w listopadzie 2014 roku w ramach projektu Badania – Wiedza – Rozwój III Sektora finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.


LOGO

Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: informacja własna
Organizator:

Stowarzyszenie Klon/Jawor

Adres:

Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa, woj. mazowieckie

Tel.:

22 828 91 28

Faks:

22 828 91 29

Www:

http://www.klon.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 8 1

Skomentuj

KOMENTARZE

  • praca pracowników w organizacjach pozarządowych ~Andrzej 09.06.2015, 08:06 zbyt niski poziom zatrudniania i samej pracy pracowników ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • PR, promocja, wizerunek
  • z badań III sektora