Przejdź do treści głównej

Kto pracuje w NGO? Wykształcone kobiety w średnim wieku

archiwalne
W typowej organizacji pracują przede wszystkim dobrze wykształcone kobiety między 30. a 60. rokiem życia. Sprawdź, co jeszcze cechuje osoby pracujące w organizacjach.

Przed tygodniem w portalu ngo.pl przedstawialiśmy dane dotyczące form zatrudnienia w sektorze pozarządowym. Z badań wynika, że przeciętna organizacja posiadająca pracowników zatrudnia cztery osoby. Co wiemy o ludziach pracujących w sektorze pozarządowym?

Przypomnijmy najważniejsze dane: 45% organizacji opiera się tylko i wyłącznie na pracy społecznej, 20% zleca płatną pracę, ale tylko sporadycznie, a 35% (czyli około 24 tysięcy organizacji) posiada stałych, regularnych pracowników. Te ostatnie dysponują przeciętnie czterema pracownikami. Ta liczba jest jednak zróżnicowana w zależności od branży sektora. Największą liczbą pracowników (przeciętnie 6 osób) dysponują organizacje zajmujące się usługami socjalnymi i pomocą społeczną, 5 pracowników mają stowarzyszenia i fundacje działające w ochronie zdrowia oraz organizacje działające na rzecz edukacji i wychowania, a 4 zajmujące się rozwojem lokalnym. Najmniej liczne są zespoły organizacji sportowych oraz kulturalnych. W tych branżach przeciętne stowarzyszenie lub fundacja zatrudniająca pracowników dysponuje 3 osobami.

Dobrze wykształcone kobiety w średnim wieku

Kim są osoby zatrudnione w sektorze pozarządowym? Jeżeli spojrzymy na zespół pracowników przeciętnej organizacji pozarządowej okaże się, że jego większość (66%) stanowią osoby w średnim wieku (30-60 lat). Osoby poniżej 30. roku życia to przeciętnie 21% zespołu, a pracownicy powyżej 60. roku życia – 13%.

W typowej organizacji pozarządowej przeważająca część zespołu pracowników (59%) to kobiety. Najbardziej sfeminizowanymi branżami sektora pozarządowego są „usługi socjalne i pomoc społeczna” (przeciętnie 75% kobiet w zespole) oraz „ochrona zdrowia” (70%). Najbardziej „męskie” są natomiast organizacje działające w obszarze sportu, turystyki, rekreacji oraz hobby. Kobiety stanowią tam 36% zespołu pracowników przeciętnej organizacji.

Osoby zatrudnione w sektorze pozarządowym cechuje dobre wykształcenie. W typowej organizacji aż 70% zespołu pracowników posiada wyższe wykształcenie. Najlepiej wykształcone zespoły mają organizacje zajmujące się rozwojem lokalnym (przeciętnie 81% pracowników z wykształceniem wyższym) oraz kulturą i sztuką (79%). Na drugim biegunie plasują się organizacje „sportowe”, w których wykształcenie wyższe posiada przeciętnie 61% członków zespołu.

Skąd przychodzą?

W przeciętnym stowarzyszeniu lub fundacji posiadającej zespół pracowników, niemal jedna trzecia (31%) jego członków rozpoczynała swoją zawodową przygodę z organizacją od wcześniejszego wolontariatu na jej rzecz. Dla 15% członków zespołu praca w tej organizacji jest pierwszym zawodowym zajęciem w życiu.

Jeżeli w przeciętnej organizacji 85% zespołu pracowników było wcześniej zatrudnionych w innym miejscu, to ciekawe wydaje się pytanie o to, skąd przyszli do organizacji. Może to mieć istotny wpływ dla kultury organizacyjnej oraz kompetencji, które ze sobą przynieśli do nowego miejsca pracy. Niestety trudno jest wskazać jedno dominujące źródło, z którego trafiają do organizacji pozarządowych pracownicy. Można pokusić się jednak o stworzenie pewnej hierarchii: najczęściej ich poprzednim miejscem pracy były firmy lub przedsiębiorstwa prywatne, rzadziej urzędy lub instytucje publiczne, a jeszcze rzadziej inne organizacje pozarządowe. Jest to jednak raczej nie tyle specyfika organizacji, co raczej efekt potencjału zatrudnienia w poszczególnych sektorach. Najwięcej Polaków pracuje bowiem właśnie w sektorze firm i przedsiębiorstw, mniej w sferze budżetowej, najmniej w organizacjach.

Misja czy praca?

Ważne jest także pytanie o podejście osób zatrudnionych w organizacjach do obowiązków, które w nich wykonują. Ile jest w ich pracy misji i poświęcenia dla pewnej idei? Jak traktują swoje zadania – jak służbę społeczeństwu czy też jako normalne obowiązki zawodowe? Istnieje bardzo wiele motywacji, które kierują osobami podejmującymi pracę w sektorze pozarządowym: od chęci znalezienia jakiegokolwiek zajęcia zawodowego, przez chęć rozwoju, znalezienia ciekawej pracy, aż po zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra i „społecznikowską” postawę. W pewnym uproszczeniu można więc uznać, że praca w organizacji mieści się dla wykonujących ją osób gdzieś na kontinuum pomiędzy misją a normalnymi obowiązkami zawodowymi.

Liderzy i liderki zapytani o rozumienie pracy przez pracowników ich organizacji w 28% przypadków są zdania, że na ogół jest ona traktowana jako normalne zajęcie zawodowe. 44% uważa natomiast, że ich pracownikom bliżej do modelu traktowania pracy jako misji.

To zróżnicowanie widać także w opiniach samych pracowników. Są tacy, dla których misja jest bardzo ważna, a wynagrodzenie związane z pracą jest zaledwie dodatkiem, co widać w wypowiedzi jednego z nich:

Przede wszystkim naszym celem jest bycie tutaj dla tych ludzi i robienie czegoś dla nich. Niekoniecznie oglądamy się na koszty, na to, jaki będzie z tego zysk, czy dostaniemy dużo czy mało.

Ale są również tacy, którzy wykonywane obowiązki uznają za normalną pracę zawodową. Warto podkreślić, że nie przeszkadza im to w byciu dobrymi i sumiennymi pracownikami, wykonującymi w profesjonalny sposób swoje zadania. Jeden z pracowników podkreśla:

Dla mnie to nie jest misja. Ja nie jestem typem społecznika, to od razu powiem. Interesowały mnie tematy, które są w tej pracy i umiejętności, których można się nauczyć. Więc na pewno nie myślę o tym jako o misji. Jest to bardziej praca, którą należy wykonać najlepiej, jak się umie.

***

Artykuł powstał na podstawie danych zebranych w badaniu „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015” przeprowadzonym między kwietniem a wrześniem 2015 roku na ogólnopolskiej, losowej próbie 4 tysięcy stowarzyszeń i fundacji oraz na podstawie wywiadów realizowanych z pracownikami organizacji pozarządowych.

Badanie zostało sfinansowane ze środków Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


LOGO


„Pozarządowe Centrum Informacji, Wiedzy i Opinii ngo.pl.” Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 8 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • kadry, zespół, zatrudnienie
  • pracownicy organizacji
  • z badań III sektora