Przejdź do treści głównej

Wykorzystanie funduszy europejskich

autor(ka): Zespół badawczy Stowarzyszenia Klon/Jawor
2015-12-29, 16:49
archiwalne
Jaka część sektora aplikowała o środki europejskie w latach 2007-2014? Ilu organizacjom udało się środki europejskie otrzymać? Czy w przyszłości organizacje chcą korzystać z funduszy UE? Jakie dostrzegają problemy związane z dostępem do pieniędzy europejskich?

W 2015 roku zapytaliśmy organizacje czy w talach 2007–2014 aplikowały o fundusze Unii Europejskiej i czy udało im się je pozyskać. 37% organizacji przynajmniej raz w tym czasie próbowało zdobyć środki unijne, przy czym w większości wnioskującymi byli liderzy składanego projektu. Proces aplikacyjny zakończył się finansowaniem co najmniej jednego złożonego projektu w przypadku 64% wnioskujących organizacji. Oznacza to, że 23% organizacji aktywnych w 2015 roku korzystało przynajmniej raz ze środków UE w latach 2007–2014.

Wykres 1. Korzystanie z funduszy Unii Europejskiej w latach 2007–2014

Uzyskanie funduszy z UE w latach 2007–2014 przez organizacje z poszczególnych branż ma ścisły związek z tym, na jakie typy działalności te środki są przeznaczone. Najczęściej korzystały z nich organizacje zajmujące się rozwojem lokalnym (aplikowało 59% organizacji, a 45% co najmniej raz uzyskało dofinansowanie) oraz edukacją i wychowaniem (aplikowało 46% organizacji, a 30% udało się dzięki przyznanym środkom zrealizować przynajmniej jeden projekt). Najrzadziej o środki europejskie ubiegały się organizacje z branży sportu, turystyki, rekreacji i hobby – wnioski złożyło 24% organizacji, a dofinansowanie otrzymało 13%.

Wykres 2. Różnice w korzystaniu ze środków Unii Europejskiej w latach 2007–2014 ze względu na branżę sektora

Warto zwrócić uwagę na zróżnicowanie w korzystaniu ze środków unijnych ze względu na lokalizację siedziby organizacji. Nie jest zaskoczeniem, że najczęściej po środki europejskie aplikują organizacje z Warszawy (48% się o nie ubiegało, a 30% choć raz otrzymało dofinansowanie), ale już mniej oczywiste jest to, że na drugim miejscu pod względem częstości składania aplikacji i realizowania projektów z dofinansowaniem unijnym są stowarzyszenia i fundacje z terenów wiejskich – 42% wiejskich organizacji składało wnioski o środki europejskie, a 28% organizacji je otrzymało.

Wykres 3. Różnice w korzystaniu ze środków Unii Europejskiej w latach 2007–2014 ze względu na lokalizację organizacji

Swoją wiedzę na temat możliwości ubiegania się o środki Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowania na lata 2014–2020 ocenia jako wystarczającą 32% organizacji, a kolejne 47% twierdzi, że wie co nieco, ale wciąż za mało. 16% stowarzyszeń i fundacji nie wie nic lub prawie nic na temat przyszłego okresu programowania i dostępnych w jego ramach funduszy.

Wraz z poziomem wiedzy o funduszach UE rośnie chęć ubiegania się o nie w przyszłości. Może to oznaczać, że im więcej organizacje wiedzą o środkach dostępnych w nowym okresie programowania, tym bardziej są zainteresowane ich pozyskiwaniem, lub odwrotnie – im bardziej chcą je pozyskać, tym więcej starają się na ich temat dowiedzieć. Wśród wszystkich organizacji 29% zdecydowanie chce aplikować o fundusze UE w najbliższych latach, a wśród organizacji, które określiły swoją wiedzę na temat dostępu do funduszy unijnych jako wystarczającą, zdecydowanych jest 51%.

27% organizacji stwierdziło, że nie zamierza aplikować o środki z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy na lata 2014–2020. Najważniejszymi powodami, które zniechęcają organizacje do ubiegania się o fundusze UE, są formalności i biurokracja związane z procesem aplikacyjnym oraz dokumentacją i sprawozdawczością, brak środków na wkład własny lub obawa przed brakiem płynności finansowej w trakcie realizacji projektu, a także brak wykwalifikowanych osób, które zajęłyby się przygotowaniem wniosku.

Wykres 4. Postrzegane przeszkody w aplikowaniu o fundusze UE


Co to jest NGO? Ile jest w Polsce NGO? Czym zajmują się NGO? Dowiesz się w serwisie fakty.ngo.pl.

Badanie zostało zrealizowane w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, a także z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


LOGO


„Pozarządowe Centrum Informacji, Wiedzy i Opinii ngo.pl.” Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Źródło: Badanie "Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2015"
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • integracja europejska
  • z badań III sektora