Przejdź do treści głównej

9 faktów o NGO w województwie wielkopolskim

autor(ka): Zespół badawczy Stowarzyszenia Klon/Jawor
2016-10-12, 06:50
archiwalne
Wielkopolskie organizacje są bardziej rozwarstwione pod względem wieku (więcej niż w całym kraju jest zarówno organizacji najmłodszych, jak i najstarszych), a także zasięgu działań (bardziej licznie niż w całej Polsce występują stowarzyszenia i fundacje zupełnie lokalne i ogólnopolskie, mniej licznie te o „średniej” regionalnej skali działań). Jednocześnie to rozwarstwienie nie przekłada się na większe różnice w budżetach – w Wielkopolsce organizacje są generalnie zasobniejsze, a więc więcej jest podmiotów o przychodach najwyższych i średnich, a mniej tych o najniższych.


1. Liczba wielkopolskich organizacji. Ile jest NGO w województwie wielkopolskim?

W województwie wielkopolskim pod koniec 2015 roku zarejestrowanych było 11 781 fundacji i stowarzyszeń, co stanowiło ok. 9,5% całego polskiego sektora. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w regionie, oznaczało to 34 organizacje na 10 tys. mieszkańców.
 

2. Wiek organizacji

W województwie wielkopolskim, nieco więcej niż w całym sektorze jest organizacji najmłodszych, które nie działają dłużej niż 5 lat (35% vs. 33%), a także najstarszych – powstałych wcześniej niż 15 lat temu – 27% w stosunku do 24% w całym kraju.

W konsekwencji mniej jest w Wielkopolsce stowarzyszeń i fundacji działających miedzy 6 a 15 lat (38%, a w całym kraju 43%), przy czym największą różnicę widać w przedziale wiekowym od 11 do 15 lat działania – w wielkopolskim organizacji o takim stażu jest 13%, a w całym sektorze 19%.

Wykres 1. Struktura wieku wielkopolskich organizacji na tle ogólnopolskim


3. Dziedziny aktywności organizacji. Czym zajmują się NGO w Wielkopolsce?

Nieco więcej niż w całym kraju jest w Wielkopolsce organizacji zajmujących się sportem, turystyką, rekreacją i hobby, a także kulturą i sztuką (w obydwu przypadkach różnica wynosi po 2 pkt. proc.).

Z kolei mniej w wielkopolskim jest stowarzyszeń i fundacji zajmujących się edukacją i wychowaniem (11% w stosunku do 15% w całej Polsce), a także innymi, rzadziej reprezentowanymi w sektorze dziedzinami aktywności.

Wykres 2. Główne dziedziny działań wielkopolskich organizacji na tle ogólnopolskim


4. Zasięg działań organizacji. NGO w wielkopolskim – lokalne czy ogólnopolskie?

W województwie wielkopolskim więcej niż w całej Polsce jest zarówno organizacji o najwęższym, lokalnym zasięgu (41% działa tam w skali nie większej niż gmina/powiat, w całym sektorze takich NGO jest 37%), jak i tych o ogólnopolskim zakresie działań (w Wielkopolsce taki obszar oddziaływania deklaruje 31%, w całym sektorze 28%). Za to o 7 punktów procentowych mniej niż w całej Polsce jest w wielkopolskim organizacji działających na skalę regionu – 18% stosunku do 25%.

Wykres 3. Zakres działań wielkopolskich organizacji na tle ogólnopolskim


5. Płatni pracownicy, wolontariusze i członkowie. Kto działa i pracuje w NGO w województwie wielkopolskim?

W Wielkopolsce częściej niż w całym sektorze organizacje korzystają z płatnej pracy. Zarówno procent organizacji zatrudniających co najmniej jedną osobę na stałe (niezależnie od formy umowy) jest w wielkopolskim nieco wyższy niż w całym sektorze (38% vs. 35%), jak i więcej organizacji płaci za pracę sporadycznie (21% w stosunku do 20% w całej Polsce). Odpowiednio mniej NGO z Wielkopolski działa wyłącznie w oparciu o pracę społeczną (41% w wielkopolskim i 45% w sektorze jako całości).

Skala współpracy organizacji z wolontariuszami (niebędącymi członkami stowarzyszeń ani władz) jest w województwie wielkopolskim także większa niż w całym kraju – z ich pomocy korzysta 66% NGO z Wielkopolski, w całym sektorze 61%. Z kolei procent aktywnych członków jest w wielkopolskim niemal taka sama, jak w całej Polsce (50% vs. 48%).

Wykres 4. Praca odpłatna i społeczna w wielkopolskim sektorze na tle ogólnopolskim


6. Przychody organizacji w 2014 roku. Ile pieniędzy mają wielkopolskie NGO?

Sektor wielkopolski jest bogatszy niż ogólnopolski. W Wielkopolsce większy niż w całej Polsce udział mają organizacje o najwyższych budżetach – powyżej 100 tys. zł – było ich tu 32% stosunku do 27% w całym kraju.

Mniej więcej tyle samo co w całym sektorze jest w opisywanym regionie stowarzyszeń i fundacji o przychodach między 10 tys. a 100 tys. zł (ok. 40%), zaś mniej podmiotów ma najmniejszy budżet – do 10 tys. zł.

Wykres 5. Przychody wielkopolskich organizacji w 2014 roku na tle ogólnopolskim


7. Źródła przychodów. Skąd NGO w Wielkopolsce mają pieniądze?

Wielkopolskie organizacje częściej niż stowarzyszenia i fundacje z całej Polski korzystały w 2014 roku z dofinansowania z większości źródeł przychodów dostępnych dla trzeciego sektora. Wyjątek stanowią publiczne środki zagraniczne (w tym przede wszystkim fundusze Unii Europejskiej), które w Wielkopolsce zasiliły budżety 12% organizacji, a w całym kraju 18%, a także środki od innych organizacji pozarządowych, choć w tym przypadku różnica nie przekracza 1 pkt. proc. (13% w wielkopolskim w stosunku do 14% w całej Polsce).

Inne źródła dofinansowania wielkopolskie organizacje wykorzystywały średnio o 4,5 pkt. proc. częściej niż stowarzyszenia i fundacje w całym sektorze. Największa różnica (12 pkt. proc.) wystąpiła w przypadku składek członkowskich, które w Wielkopolsce zasilały budżety 72% organizacji, jednak przeciętna kwota z tego źródła była (podobnie jak w całym sektorze) niska i nie przekroczyła 2 tys. zł rocznie.

Także inne przeciętne kwoty dofinansowania z wykorzystywanych przez wielkopolskie organizacje źródeł przychodu były w 2014 roku mocno zbliżone do tych pozyskiwanych w całym kraju.

Tabela 1. Źródła przychodów wielkopolskich organizacji na tle ogólnopolskim


8. Współpraca wielkopolskich NGO z samorządem

W województwie wielkopolskim współpraca organizacji z samorządem lokalnym jest oceniania przez III sektor lepiej niż w całym kraju – średnia ocena jakości współpracy z samorządem (na 10-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza „bardzo zła”, a 10 „bardzo dobra”) wynosi tam 7,15, a w całym sektorze 6,88.

Lepsza ocena współpracy jest zazwyczaj związana z częstszym udziałem organizacji w konsultacjach organizowanych przez lokalny samorząd, jednak w Wielkopolsce – mimo zadowolenia ze współpracy – udział wielkopolskich organizacji w konsultacjach był na takim samym poziomie, jak w całym kraju (39%).


9. Problemy oraz opinie o sektorze. Jak NGO z Wielkopolski oceniają III sektor i warunki, w jakich funkcjonuje?

Organizacje z Wielkopolski należą raczej do tych, które w porównaniu z stowarzyszeniami i fundacjami z innych województw narzekają stosunkowo mało. Problemy, które w całym sektorze stanowią najczęściej zgłaszane bariery (brak środków, uciążliwe formalności związane z rozliczaniem dotacji i biurokracja administracji), są przez wielkopolskie organizacje odczuwane w podobnym stopniu, co w całym kraju. Jednak kwestie, które mniej powszechnie były wskazywane jako utrudniające funkcjonowanie (niejasne reguły współpracy z administracją; brak współpracy i konflikty w sektorze pozarządowym; niekorzystny wizerunek organizacji) w Wielkopolsce jeszcze rzadziej były postrzegane jako problemy.

Być może dlatego wielkopolskie organizacje bardziej optymistycznie patrzą w przyszłość – 48% spodziewało się w 2015 roku lepszych warunków do działania w nadchodzącym roku (w całym sektorze 42%).


Komentarz ekspertki

Ewa Gałka, prezeska Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, uważa, że wyniki badania Stowarzyszenia Klon/Jawor pokazują, że w województwie wielkopolskim obok organizacji z długim stażem, zakorzenionych w środowisku i działających od lat, tworzy się w nowoczesny sektor, który – jak wynika z danych – nieźle sobie radzi w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Organizacje w Wielkopolsce dysponują większymi budżetami niż stowarzyszenia i fundacje w całej Polsce, częściej zatrudniają personel, nie stronią od działalności gospodarczej. Wydaje się, że zależy im na stabilnym działaniu i długofalowym oddziaływaniu.

Dla Ewy Gałki ważne są także dane świadczące o tym, że wielkopolski sektor dobrze ocenia współpracę między organizacjami a samorządem. „Jeżdżę sporo po województwie, rozmawiam z samorządowcami – mówi Gałka – i wiem, że oni doceniają wartość pozarządowych partnerów, sami zresztą często się z sektora wywodzą. Cieszy mnie, że dla organizacji współpraca z JST też jest ważna – widać samorząd i sektor pozarządowy mają świadomość jednego celu, widzą korzyści z grania do jednej bramki”.

Innym wyróżnikiem sektora pozarządowego w Wielkopolsce, który Ewa Gałka postrzega jako bardzo optymistyczny, jest wysoki poziom współpracy z wolontariuszami. Na pewno jest to związane z premiowaniem społecznego zaangażowania w organizacjach przez szkoły i uczelnie. Coraz częściej też pracodawcy pozytywnie reagują na doświadczenie wolontariatu w organizacjach u osób starających się o pracę. Z jednej strony świadczy to o coraz silniejszym wpływie idei społecznej odpowiedzialność biznesu w Wielkopolsce, a z drugiej pokazuje, że stowarzyszenia i fundacje są w coraz większym stopniu postrzegane jako miejsca, w których warto odbyć praktykę, ponieważ można się sporo nauczyć.

Od redakcji:

Artykuł powstał na podstawie danych zebranych w badaniu „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015”, przeprowadzonym mieszaną metodą CAPI oraz CAWI, między kwietniem a wrześniem 2015 roku na ogólnopolskiej, losowej próbie 4 tysięcy stowarzyszeń i fundacji na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor.

Badania zostały sfinansowane ze środków Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Co to jest NGO? Ile jest w Polsce NGO? Czym zajmują się NGO? Dowiesz się w serwisie fakty.ngo.pl.

LOGO


„Pozarządowe Centrum Informacji, Wiedzy i Opinii ngo.pl.” Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Źródło: inf. własna [fakty.ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 2

Skomentuj

KOMENTARZE

  • bzdura ~niezadowolony 13.10.2016, 12:58 bzdura , skąd ta ekspertka,? Organizacja PISOP jak i Ewa Gałka na siłę próbuje wsadzić organizacje w działalność gospodarczą. Organizacje to nie przedsiębiorstwa! Męczy mnie na portalu ngo.pl pokazywanie tzw. poprawnych politycznie ekspertów. Samorządowcy - przepraszam .... a co innego maja powiedzieć, że mają gdzieś organizacje pozarządowe.??? Współpraca z nimi - raczej mierna ale dla dobrych słupków jak widać poprawna. Czy chociaż wy możecie być obiektywni!? ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • społeczeństwo obywatelskie
  • z badań III sektora