Przejdź do treści głównej

9 faktów o NGO w województwie podkarpackim

autor(ka): Zespół badawczy Stowarzyszenia Klon/Jawor
2016-12-28, 13:53
archiwalne
Czym wyróżniają się organizacje podkarpackie na tle całego sektora? Są młodsze i częściej zajmują się sportem. W konsekwencji statystycznie dysponują mniejszymi budżetami i mają niższy poziom zatrudnienia (bo przychody rosną wraz z wiekiem organizacji, a organizacje sportowe stanowią najbiedniejszą branżę sektora). Jednocześnie cieszą się dobrymi kontaktami z samorządem – to też jest typowe dla organizacji sportowych.


1. Liczba podkarpackich organizacji. Ile jest NGO w województwie podkarpackim?

W województwie podkarpackim pod koniec 2015 roku zarejestrowanych było (według REGON) 6,5 tys. fundacji i stowarzyszeń, co stanowiło ok. 6% całego polskiego sektora. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w regionie oznaczało to 33 organizacje na 10 tys. mieszkańców.
 

2. Wiek organizacji

Organizacje pozarządowe z województwa podkarpackiego są nieco młodsze niż te działające w całym sektorze. 39% stowarzyszeń i fundacji z Podkarpacia działa nie dłużej niż 5 lat, w całej Polsce jest to 33%. Z kolei powyżej 15 lat ma 17% organizacji z podkarpackiego, podczas gdy w całym sektorze jest ich o 7 punktów procentowych więcej.

Wykres 1. Struktura wieku podkarpackich organizacji na tle ogólnopolskim
 

3. Dziedziny aktywności organizacji. Czym zajmują się NGO w woj. podkarpackim?

Organizacje w województwie podkarpackim częściej zajmują się sportem, turystyką, rekreacja i hobby – stanowią one w tym regionie 44% wszystkich stowarzyszeń i fundacji, o 10 punktów procentowych więcej niż w całym sektorze. Nie powoduje to jednak znaczącego zmniejszenia (w stosunku do proporcji w całym sektorze) udziału w podkarpackim sektorze organizacji działających w innych spośród najliczniej reprezentowanych branż sektora: edukacyjnej, kulturalnej, pomocowej, działającej na rzecz ochrony zdrowia czy rozwoju lokalnego. Mniej (o 6 punktów procentowych) jest za to na Podkarpaciu organizacji aktywnych w dziedzinach zaliczanych do kategorii „inne”.

Wykres 2. Główne dziedziny działań podkarpackich organizacji na tle ogólnopolskim
 

4. Zasięg działań organizacji. NGO w województwie podkarpackim – lokalne czy ogólnopolskie?

Na Podkarpaciu organizacje są bardziej lokalne niż w całej Polsce. Niemal połowa organizacji (47%) działa w skali nie większej niż gmina lub powiat (w całym sektorze jest ich o 10 punktów procentowych mniej – 37%). Odpowiednio mniej jest w opisywanym regionie organizacji obejmujących swoim oddziaływaniem cały kraj – na Podkarpaciu stanowią 18% wszystkich stowarzyszeń i fundacji, a w całym kraju 28%.

Wykres 3. Zakres działań podkarpackich organizacji na tle ogólnopolskim
 

5. Płatni pracownicy, wolontariusze i członkowie. Kto działa i pracuje w NGO na Podkarpaciu?

Ponad połowa (56%) stowarzyszeń i fundacji z województwa podkarpackiego działa wyłącznie społecznie, nie zatrudniając żadnego personelu (w całym sektorze jest ich o 11 punktów procentowych mniej). W kolejnych 19% podkarpackich NGO nie ma stałego płatnego personelu, ale sporadycznie wypłacane jest wynagrodzeniu jednemu lub kilkorgu współpracowników. Co czwarta organizacja (25%) na Podkarpaciu (a 35% w całym kraju) zatrudnia co najmniej jedną osobę na stałe.

Liderzy stowarzyszeń z województwa podkarpackiego i całej Polski oceniali aktywność swoich członków. Ci pierwsi uznali, że średnio 55% zrzeszonych osób aktywnie włącza się z życie organizacji, w całej Polsce średni poziom aktywnych członków został oszacowany jako niższy: wyniósł 49%. Z kolei procent organizacji korzystający z pomocy wolontariuszy niebędących członkami lub przedstawicielami władz jest w województwie podkarpackim niższy niż w całym kraju – było ich 55%, a w Polsce 61%.

Wykres 4. Praca odpłatna i społeczna w podkarpackim sektorze na tle ogólnopolskim
 

6. Przychody organizacji w 2014 roku. Ile pieniędzy miały podkarpackie NGO ?

Na Podkarpaciu jest mniej (o 9 punktów procentowych) organizacji o przychodach przekraczających 100 tys. zł – takim budżetem może pochwalić się 18% organizacji z opisywanego województwa i 27% całego sektora. W konsekwencji więcej było zarówno stowarzyszeń i fundacji o najniższych przychodach (do 10 tys. zł) – w podkarpackim 40%, a w całym sektorze 34%, jak i tych o budżetach między 10 tys. a 100 tys. zł (na Podkarpaciu 42%, a w całej Polsce 39%).

Wykres 5. Przychody podkarpackich organizacji w 2014 roku na tle ogólnopolskim
 

7. Źródła przychodów. Skąd NGO w województwie podkarpackim mają pieniądze?

Z większości dostępnych dla organizacji pozarządowych źródeł finansowania stowarzyszenia i fundacje z podkarpackiego korzystają rzadziej niż NGO w całym kraju. Znaczącą różnicę między opisywanym województwem a całym sektorem widać w wykorzystaniu publicznych środków zagranicznych (w podkarpackim przychody z tego źródła miało 12%, w całym sektorze 18%), dotacji z administracji rządowej (odpowiednio 10% vs. 18%), wsparcia od innych organizacji (6% vs. 14%), przychodów z własnego majątku (10% vs 15%) oraz działalności odpłatnej i gospodarczej (10% vs 17%).

Tabela 1. Źródła przychodów mazowieckich organizacji na tle ogólnopolskim
 

8. Współpraca podkarpackich NGO z samorządem

Podkarpackie organizacje oceniają jakość współpracy sektora z samorządem lokalnym lepiej niż NGO w całym kraju – średnio na dziesięciostopniowej skali wystawiły jej ocenę 6,97 (gdzie 1 oznacza „bardzo zła”, a 10 „bardzo dobra”), a w całym sektorze była to ocena 6,88.

Jednocześnie mniejszy niż w całym kraju jest na Podkarpaciu udział w konsultacjach społecznych na lokalnym poziomie. W ciągu roku przed badaniem 34% organizacji uczestniczyło w procesie konsultacyjnym organizowanym przez lokalny samorząd – w całym sektorze było to 39%.
 

9. Problemy oraz opinie o sektorze. Jak NGO na Podkarpaciu oceniają III sektor i warunki, w jakich funkcjonuje?

Opinie i problemy, które wyróżniają podkarpacki sektor pozarządowy świadczą o dużym zagubieniu organizacji z tego rejonu w gąszczu procedur i formalności związanych z korzystaniem ze środków grantodawców i sponsorów – są one problemem dla 70% (być może stąd mniejsza gotowość do korzystania z różnorodnych źródeł przychodów). Jednocześnie podkarpackim stowarzyszeniom i fundacjom nie przeszkadza kontrola ze strony administracji publicznej – narzeka na nią jedynie 13% NGO, podczas gry w całym sektorze o 10 punktów procentowych więcej.

Oceniając sektor pozarządowy organizacje w woj. podkarpackim są mniej niż w całym kraju krytyczne wobec skuteczności stowarzyszeń i fundacji – na Podkarpaciu 35% NGO sądzi, że „w sektorze pozarządowym zbyt często dobre intencje rozgrzeszają brak skuteczności w działaniach”, w całej Polsce 46%. Z drugiej strony w województwie podkarpackim nie czują potrzeby tworzenia wizji rozwoju całego sektora – 45% uważa, że jest to niepotrzebne (a w całej Polsce 36%).


Od redakcji:

Artykuł powstał na podstawie danych zebranych w badaniu „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015”, przeprowadzonym mieszaną metodą CAPI oraz CAWI, między kwietniem a wrześniem 2015 roku na ogólnopolskiej, losowej próbie 4 tysięcy stowarzyszeń i fundacji na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor.

Badania zostały sfinansowane ze środków Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Co to jest NGO? Ile jest w Polsce NGO? Czym zajmują się NGO? Dowiesz się w serwisie fakty.ngo.pl.

LOGO


„Pozarządowe Centrum Informacji, Wiedzy i Opinii ngo.pl.” Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Źródło: inf. własna [fakty.ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 1

Skomentuj

KOMENTARZE

  • [+] Rozwiń komentarz rzeczywistość podkarpackich NGO ~NGO z Podkarpacia 31.05.2017, 03:57 Cyt. "Z większości dostępnych dla organizacji pozarządowych źródeł finansowania stowarzyszenia i fundacje z podkarpackiego korzystają rzadziej niż NGO w całym kraju." O CZYM TO ŚWIADCZY ???? Może ktoś wskaże - kto właściwie pomaga (szkoli- nieodpłatnie) organizacje z Podkarpacia, by potrafiły pisać projekty ??????? A co do liczby organizacji zarejestrowanych, a działających to jest ogromna różnica...tych działających jest może z 10% . Trudno się dziwić, że tak mało działa, skoro społecznicy mają czasami dość żebrania o każdą złotówkę....to takie poniżające. ODPOWIEDZ
  • [+] Rozwiń komentarz zarejestrowane, a działające to różnica ~ngo podkarpackie 28.12.2016, 07:58 "W województwie podkarpackim pod koniec 2015 roku zarejestrowanych było (według REGON) 6,5 tys. fundacji i stowarzyszeń" Zarejestrowanych organizacji jest dużo, ale aktywnie działających malutko. Organizacje borykają się z problemami lokalowymi, finansowymi, sprzętowymi... Prosimy o zamieszenie danych ile organizacji posiada "swój"j lokal, itp ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • społeczeństwo obywatelskie
  • z badań III sektora