Przejdź do treści głównej

9 faktów o NGO w województwie lubelskim

autor(ka): Zespół badawczy Stowarzyszenia Klon/Jawor
2017-01-04, 06:34
archiwalne
Co piąta organizacja na Lubelszczyźnie działa na rzecz kultury i sztuki. W żadnym innym województwie udział organizacji kulturalnych nie jest tak wysoki. Druga cecha charakterystyczna dla lubelskich stowarzyszeń i fundacji, to wyższy niż w całym kraju poziom finansowania ze środków publicznych – krajowych i zagranicznych.

1. Liczba lubelskich organizacji. Ile jest NGO w województwie lubelskim?

W województwie lubelskim pod koniec 2015 roku zarejestrowanych było 7040 fundacji i stowarzyszeń (wg REGON), co stanowiło ok. 6% całego polskiego sektora. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w regionie oznaczało to 33 organizacje na 10 tys. mieszkańców.
 

2. Wiek organizacji

W województwie lubelskim nieco mniej niż w całym sektorze jest organizacji, które działają nie więcej niż 10 lat (52% vs. 57%). W konsekwencji więcej jest organizacji starszych – funkcjonujących między 11 a 15 lat (25% w lubelskim vs. 19% w całym kraju), zaś tych, które rozpoczęły działalność wcześniej niż 15 lat temu jest tyle samo co w całej Polsce – 24%.

Wykres 1. Struktura wieku lubelskich organizacji na tle ogólnopolskim
 

3. Dziedziny aktywności organizacji. Czym zajmują się NGO na Lubelszczyźnie?

Pod względem obszarów aktywności największą różnicę między lubelskim a ogólnopolskim sektorem widać w udziale stowarzyszeń i fundacji zajmujących się kulturą i sztuką – na Lubelszczyźnie co piąta organizacja (20%) deklaruje, że jest to jej główny obszar działań, w całym sektorze 13%.

Pozostałe główne, najczęściej wymieniane dziedziny aktywności sektora (takie jak: sport, turystyka, rekreacja i hobby; edukacja i wychowanie; ochrona zdrowia; usługi socjalne i pomoc społeczna; rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym) są w województwie lubelskim reprezentowane przez podobny procent organizacji, co w całej Polsce.

Wyraźnie mniej niż w całym kraju jest za to na Lubelszczyźnie stowarzyszeń i fundacji aktywnych w „innych” polach – 13% w stosunku do 17%.

Wykres 2. Główne dziedziny działań lubelskich organizacji na tle ogólnopolskim
 

4. Zasięg działań organizacji. NGO w lubelskim – lokalne czy ogólnopolskie?

Zasięg działań organizacji z Lubelszczyzny nie różni się znacząco od skali działania organizacji w całej Polsce. Nieco mniej jest w lubelskim stowarzyszeń i fundacji działających nie szerzej niż na rzecz gminy/powiatu (34% w stosunku do 37% w całej Polsce).

Z kolei w skali ogólnopolskiej lub międzynarodowej aktywnych jest 42% organizacji z Lubelszczyzny, a z całej Polski mniej – 38%.

Wykres 3. Zakres działań lubelskich organizacji na tle ogólnopolskim
 

5. Płatni pracownicy, wolontariusze i członkowie. Kto działa i pracuje w NGO w województwie lubelskim?

Lubelskie organizacje mogą nieco rzadziej, niż stowarzyszenia i fundacje w całym kraju, liczyć na wsparcie stałych pracowników (co najmniej jedną osobę na stałe zatrudnia 33% lubelskich stowarzyszeń i fundacji, w całym kraju 35%).

Jednocześnie udział organizacji działających wyłącznie dzięki pracy społecznej jest na Lubelszczyźnie niższy, niż w całym sektorze – organizacji nie płacących nikomu za pracę stałą lub sporadyczną jest tam 43%, a w całym kraju 45%. Związane jest to z częściej w lubelskim stosowaną praktyką zatrudniania współpracowników sporadycznie lub od czasu do czasu – na takiej zasadzie zleca pracę 24% organizacji w lubelskim i 20% w całej Polsce.

Wydaje się, że lubelskie organizacje mają nieco mniejsze oparcie w swoich członkach i wolontariuszach. Zgodnie z oceną liderów lubelskich stowarzyszeń średnio 42% członków jest aktywnych (w całym kraju 48%). Z kolei z pomocy zewnętrznych wolontariuszy niebędących członkami lub przedstawicielami władz korzysta 58% NGO na Lubelszczyźnie, a w całej Polsce 61%.

Wykres 4. Praca odpłatna i społeczna w lubelskim sektorze na tle ogólnopolskim
 

6. Przychody organizacji w 2014 roku. Ile pieniędzy mają lubelskie NGO?

Przychody lubelskiego sektora są zbliżone do struktury budżetów wszystkich organizacji, choć nieco więcej jest na Lubelszczyźnie organizacji o przychodach do 10 tys. zł w skali roku (39% w stosunku do 34% w całej Polsce), a mniej tych, które mają wpływy między 10 tys. a 100 tys. zł (36%, a w całym kraju 39%).

Udział organizacji o najwyższych przychodach – powyżej 100 tys. zł – jest w lubelskim niemal taki sam, jak w całym kraju i wynosi 26% (w całej Polsce 27%).

Wykres 5. Przychody lubelskich organizacji w 2014 roku na tle ogólnopolskim
 

7. Źródła przychodów. Skąd NGO na Lubelszczyźnie mają pieniądze?

Lubelskie organizacje częściej niż stowarzyszenia i fundacje w całej Polsce korzystały w 2014 roku ze środków publicznych – zarówno krajowych (centralnych oraz lokalnych), jak i zagranicznych. O dofinansowanie z pozostałych źródeł (poza składkami członkowskimi) lubelski sektor ubiegał się w 2016 roku rzadziej niż organizacje w całym kraju.

Tabela 1. Źródła przychodów lubelskich organizacji na tle ogólnopolskim
 

8. Współpraca lubelskich NGO z samorządem

W województwie lubelskim współpraca organizacji z samorządem lokalnym jest oceniania przez stowarzyszenia i fundacje nieco lepiej niż w całym kraju – średnia ocena jakości współpracy z samorządem (na 10-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza „bardzo zła”, a 10 „bardzo dobra”) wynosi tam 6,99, a w całym sektorze 6,88.

Pomimo dobrej oceny współpracy z samorządem udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez lokalny samorząd był na Lubelszczyźnie minimalnie niższy niż w całym kraju – w ciągu ostatnich dwóch lat w tego typu konsultacjach wzięło udział 38% organizacji (w całej Polsce 39%).
 

9. Problemy oraz opinie o sektorze. Jak NGO z Lubelszczyzny oceniają III sektor i warunki, w jakich funkcjonuje?

Większość problemów, których dotkliwość deklarują organizacje z całej Polski, jest przez lubelskie stowarzyszenia i fundacje odczuwane w mniejszym stopniu niż w całym kraju. Różnice między poziomem zadowolenia z poszczególnych aspektów funkcjonowania sektora na Lubelszczyźnie i w całej Polsce nie są duże, można jednak stwierdzić, że sektor lubelski jest nieco bardziej usatysfakcjonowany warunkami, w jakich działa niż sektor ogólnopolski.

Niekoniecznie przekłada się to jednak na lepszą opinię o działaniach państwa lub samych organizacji – przekonanie, że „ogólnie rzecz biorą działania polskiego Państwa sprzyjają w Polsce rozwojowi sektora pozarządowego podziela w lubelskim 32% organizacji, a więc o 4 punkty procentowe mniej niż w całym kraju.

Z kolei z opinią „w sektorze pozarządowym zbyt często dobre intencje rozgrzeszają brak skuteczności w działaniach” zgadza się o 5 punktów procentowych więcej organizacji na Lubelszczyźnie niż w całej Polsce (51% vs. 46%).


 


Od redakcji:

Artykuł powstał na podstawie danych zebranych w badaniu „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015”, przeprowadzonym mieszaną metodą CAPI oraz CAWI, między kwietniem a wrześniem 2015 roku na ogólnopolskiej, losowej próbie 4 tysięcy stowarzyszeń i fundacji na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor.

Badania zostały sfinansowane ze środków Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Co to jest NGO? Ile jest w Polsce NGO? Czym zajmują się NGO? Dowiesz się w serwisie fakty.ngo.pl.

LOGO


„Pozarządowe Centrum Informacji, Wiedzy i Opinii ngo.pl.” Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Źródło: inf. własna [fakty.ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 3 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • społeczeństwo obywatelskie
  • z badań III sektora