Przejdź do treści głównej

Po atakach medialnych. Czy Polacy stracili zaufanie do organizacji?

archiwalne
Pod koniec 2016 roku zrobiło się o organizacjach pozarządowych bardzo głośno. Media publiczne nadawały materiały stawiające znane fundacje i stowarzyszenia w bardzo niekorzystnym świetle. Stowarzyszenie Klon/Jawor zbadało, jak te przekazy wpłynęły na wizerunek sektora pozarządowego.

Najpierw media publiczne poświęciły kilku fundacjom i stowarzyszeniom sporo czasu antenowego w głównym wydaniu Wiadomości. Niestety, nie były to materiały rzetelnie informujące o działaniach organizacji, a pomówienia i manipulacje, sugerujące niejasne powiązania między działaczami pozarządowymi a przeciwnikami politycznymi obecnie rządzącego obozu. Wywołało to reakcję innych mediów, które z niespotykaną dotąd wnikliwością i zainteresowaniem zaczęły się przyglądać organizacjom, tłumaczyć ich funkcje i sposób działania.

Jak to wszystko odbiło się na wizerunku trzeciego sektora? Co z tej informacyjnej burzy dotarło do pana Kowalskiego i pani Kowalskiej, którzy na co dzień nie mają kontaktu z organizacjami?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, zadaliśmy na początku 2017 roku Polakom kilka pytań na temat ich opinii i odczuć na temat organizacji pozarządowych. O te same kwestie pytaliśmy też ponad dwa lata wcześniej (pod koniec 2014 roku). Porównanie odpowiedzi udzielonych mieszkańców naszego kraju pozwala stwierdzić, w jaki sposób ostatnie wydarzenia (a także inne fakty, które miały miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat) wpłynęły na ich sposób postrzegania i myślenia o organizacjach.

Bardziej ufamy organizacjom, najbardziej fundacjom

W 2017 roku 60% Polaków stwierdziło, że ma zaufanie do fundacji. Stowarzyszeniom ufa 53%, a organizacjom pozarządowym 55%. Oznacza to niewielki wzrost zaufania do podmiotów trzeciego sektora od 2014 roku, kiedy fundacjom ufało 56%, stowarzyszeniom 50%, a organizacjom pozarządowym 44%.

Na wykresie 1. widać, że nie tylko zwiększył się odsetek odczuwających zaufanie do podmiotów trzeciego sektora, ale także zmniejszył się udział tych, którzy deklarują brak zaufania. Największą zmianę widać w reakcji Polaków na hasło „organizacja pozarządowa”. W 2014 roku była ona mocno ambiwalentna – udział darzących organizacje zaufaniem był taki sam, jak procent tych, którzy twierdzili, że im nie ufają (44%). W 2017 roku zaufanie do organizacji pozarządowych zadeklarowało 55%, zaś nieufne w stosunku do nich było 26% mieszkańców Polski.

Wykres 1. Zaufanie do fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w 2014 i 2017 roku


Mierzony w badaniach poziom zaufania do poszczególnych instytucji jest oczywiście czysto deklaratywny – nie oznacza gotowości do podjęcia konkretnych działań. To, że Polacy stwierdzają w badaniach, że mają zaufanie do fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych nie oznacza, że są gotowi wspierać je swoją pracą lub pieniędzmi albo że wybraliby je spośród innych instytucji jako dostarczyciela usług. Jednak na poziomie deklaracji właśnie, fundacje, a także organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, wydają się wzbudzać w Polakach bardziej pozytywne uczucia, niż inne instytucje.

Wykres 2. Zaufanie do różnego typu instytucji 2017


„Organizacja pozarządowa” mniej enigmatyczna

Zanim padły pytania o zaufanie do organizacji, badanie w 2014, jak i w 2017 roku rozpoczęto ogólnym zagadnieniem: „Co to jest organizacja pozarządowa? Z czym się Panu/Pani ten termin kojarzy?”. W 2014 roku 40% Polaków nie umiało odpowiedzieć na to pytanie, nie mając żadnych skojarzeń z hasłem „organizacja pozarządowa”. W 2017 roku ich udział zmniejszył się do 27%. Oznacza to, że 73% naszych rodaków ma jakieś, choćby mgliste, wyobrażenie czym są i jakie działania prowadzą podmioty trzeciego sektora (w 2014 roku było to 60%).

Najczęściej organizacje kojarzą się z pomaganiem – taką asocjację wymienia 37% badanych. 16% na pytanie o organizacje pozarządowe wymienia jakąś konkretną formę prawną, np. fundację lub stowarzyszenie. Podobny procent (15%) uważa, że organizacje definiuje niezależność (np. od rządu), niewiele mniej (14%) kojarzy organizacje pozarządowe ze zbieraniem pieniędzy.

5% ma jakieś inne skojarzenia z podmiotami trzeciego sektora. Najmniej – 4% – twierdzi, że organizacje nasuwają na myśl nadużycia lub przekręty.

Wykres 3. Skojarzenia z pojęciem „organizacja pozarządowa” 2017


Jak Wiadomości TVP pomogły organizacjom…

Dane z najnowszych badań komentuje Dorota Setniewska, ekspertka ds. promocji i komunikacji w Stowarzyszeniu Klon/Jawor.

– To, co wydarzyło się pod koniec zeszłego roku, było trudnym doświadczeniem dla organizacji, ale – jak widać – ostatecznie wzmocniło ich wizerunek. Niezwykła była mobilizacja mediów i organizacji, które budowały przeciwwagę dla przekazu Wiadomości TVP. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek w tak krótkim czasie pokazało się tak dużo dobrych, rzetelnych materiałów o NGO, w mediach, i ogólnopolskich i regionalnych. Okazało się, że nie wystarczy kilka materiałów w jednej z większych stacji telewizyjnych, żeby zniszczyć budowane latami zaufanie do fundacji i stowarzyszeń.

Wyniki tych badań to ważna wiadomość dla organizacji – im więcej ludzie o nas wiedzą, tym bardziej nam ufają, warto więc opowiadać o tym, co konkretnie robią NGO, na jaką skalę, jak wiele z działań, z którymi stykamy się codziennie, to wynik pracy fundacji i stowarzyszeń. Mamy solidny fundament, jest na czym budować.

 

Badanie na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor w styczniu 2017 roku zrealizowała firma Millward Brown.


Co to jest NGO? Ile jest w Polsce NGO? Czym zajmują się NGO? Dowiesz się w serwisie fakty.ngo.pl.

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 14 4

Skomentuj

KOMENTARZE

  • Prezes ~Prezes 09.02.2017, 11:43 Naszą misją jest wspieranie tych wszystkich, którzy stanęli w obliczu, trudniejszej rzeczywistości i nie potrafią sobie z nią poradzić tak emocjonalnie, jak i finansowo. Naczelnym zadaniem Fundacji "SeniorPlus" jest dołożenie wszelkich starań, aby nasi podopieczni po czasie bólu i cierpienia odzyskali uśmiech,który jest dla naszej Organizacji najlepszą motywacją i najwspanialszą nagrodą! Szczególnie wrażliwi jesteśmy na tragedie ludzi samotnych, którzy pozostają zupełnie bezbronni wobec wypadku,choroby czy transformacji. Naszą ambicją jest skutecznie walczyć o ich normalne i szczęśliwe godne życie. Pragniemy, aby niezależnie od okoliczności, na twarzach wszystkich Seniorów gościł zawsze uśmiech. Jesteśmy przekonani, że wystarczy nam determinacji i uporu by przychodzić z pomocą tym wszystkim, którzy jej rzeczywiście potrzebują, wspierać ich w leczeniu, rehabilitacji, realizacji marzeń i planów na przyszłość. Muszę powiedzieć a może wręcz wykrzyczeć,że nie wyciągamy rąk po publiczne pieniądze /nie chcemy być odbierani jak (żebracy) ! wręcz przeciwnie staramy się poprzez konkretne działania,przykłady aktywizować osoby starsze do aktywności większej wiary w człowieka. A tak na marginesie to chciałbym odnieść się do Komentarza - mam tą przyjemność,że nie musimy flirtować ani nie musimy nastawiać się na kasę podatników gdyz umiemy ją wypracować ! ODPOWIEDZ
  • Acha... ~blue 08.02.2017, 05:09 Ataki, albo i nie. Bo może uzasadniona krytyka a wezwanie do jedności sektora, to np. ochrona jego samozwańczej "elity". Nie ważne jednak co robią czynniki zewnetrzne a co same organizacje robią dla tego zaufania, bo wtedy przekaz medialny wydaje sie drugo a nawet trzecio rzędny. A wydaje mi się, że mało. Czerpią z systemu, flirtują z administracją, żyją z podatników i czekają na oklaski. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • media
  • PR, promocja, wizerunek