Przejdź do treści głównej

Co Polacy myślą o organizacjach? [cz.2]

archiwalne
Dwie trzecie Polaków uważa, że organizacje pozarządowe są w Polsce potrzebne. Skąd taka opinia? Czy Polacy widzą efekty działań trzeciego sektora? Czy doceniają fakt, że działają one na rzecz dobra wspólnego? Jak wiedza o działaniach sektora i świadomość roli odgrywanej przez organizacje zmieniła się w ciągu ostatnich trzech lat? Przedstawiamy wyniki badań Stowarzyszenia Klon/Jawor dotyczące wyobrażeń i opinii na temat organizacji pozarządowych, z jakimi można się spotkać w naszym kraju.

Tu przeczytasz część pierwszą artykułu:
Co Polacy myślą o organizacjach? [cz.1]

Ciągle niewielu Polaków ma kontakt z organizacjami. Podobnie jak w 2014 roku, 13% deklaruje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy osobiście uczestniczyło w działaniach organizacji, np. brało udział w organizowanych przez nie imprezach, wydarzeniach, zbiórkach, korzystało z ich usług. 17% słyszało o organizacjach od sąsiadów. Najczęściej Polacy stykają się z organizacjami za pośrednictwem mediów – 40% kojarzy je z telewizji, radia gazet, Internetu (o 4 punkty procentowe więcej niż w 2014 roku). 41% dorosłych mieszkańców Polski w ostatnim roku nie miało styczności z organizacjami, a przynajmniej nie jest tego świadome.

Wykres 1. Kontakt z organizacjami pozarządowymi i ich działaniami w ciągu ostatniego roku

 

Jaki obraz sektora pozarządowego powstaje w świadomości Polaków na podstawie informacji z mediów i – rzadziej – własnych doświadczeń z kontaktów z stowarzyszeniami i fundacjami? Przedstawiamy kolejne trzy opinie na temat organizacji pozarządowych, z jakimi można się spotkać w naszym kraju (o trzech innych można przeczytać tutaj >>).

Opinia czwarta:
Organizacje są niezależne od partii politycznych i instytucji publicznych, choć od firm prywatnych już nie

W 2014 roku pytaliśmy Polaków, czy generalnie uważają organizacje pozarządowe raczej za zależne czy niezależne od innych instytucji (partii politycznych, firm, państwa). Opinie na ten temat były niejednoznaczne – 27% uważało, że są z reguły zależne, zaś 31% było przekonanych, że zazwyczaj są całkowicie niezależne.

W 2017 roku spytaliśmy oddzielnie o zależność lub niezależność od partii politycznych, instytucji publicznych i firm prywatnych. Okazuje się, że ok 41% Polaków uważa, że organizacje są niezależne od partii politycznych, zaś dwa razy mniej – 20% – taką zależność widzi.

Także w kwestii relacji z instytucjami publicznymi dominują opinie, że organizacje są od nich niezależne (uważa tak 35%, a odwrotnego zdania jest 23%).

Najmniej jednoznaczne są dla Polaków związki organizacji z sektorem prywatnym – tyle samo badanych myśli, że podmioty trzeciego sektora są zależne od firm (30%), co jest przeciwnego zdania (29%).

Z danych o sposobie finansowania organizacji w Polsce, a także częstości ich kontaktów z różnymi typami instytucji wiadomo, że to raczej administracja i instytucje publiczne są podmiotami, od których organizacje mogą być zależne. Wydaje się jednak, że dla Polaków sektor pozarządowy jest jednoznacznie „prywatny”, a także z definicji „POZA rządowy” – dlatego zakładają, iż finansowany jest z prywatnych środków i od prywatnych partnerów potencjalnie zależny.

Wykres 2. Czy organizacje pozarządowe są zależne czy też niezależne od partii politycznych, instytucji publicznych i firm prywatnych?

 

Opinia piąta:
Organizacje zmieniają na lepsze moje sąsiedztwo, ale nie przyczyniają się do rozwiązywania problemów w skali kraju

43% Polaków, wyraźnie więcej niż trzy lata temu (wzrost o 8 punktów procentowych), uważa że organizacje pozarządowe rozwiązują ważne problemy w moim sąsiedztwie. Niewiele mniejszy procent mieszkańców naszego kraju (41%, co także oznacza ośmiopunktowy wzrost w ciągu trzech lat) deklaruje, że dostrzega na co dzień efekty działań organizacji pozarządowych.

Tych, którzy efektów działań organizacji nie widzą i sądzą, że nie rozwiązują one problemów w skali lokalnej jest wyraźnie mniej – odpowiednio 29% i 25%. Spora jest też grupa badanych, którzy nie mają zdania na temat wpływu organizacji na lokalne problemy (29% i 33%). Można więc stwierdzić, że pomimo niewielkiego kontaktu z organizacjami Polacy zaczynają dostrzegać i doceniać ich rolę w swoim najbliższym otoczeniu.

Jednocześnie 43% (niemal tyle samo, co trzy lata wcześniej) badanych zgadza się ze stwierdzeniem „organizacje pozarządowe mają ogólnie niewielki wpływ na rozwiązywanie ważnych problemów społecznych w skali kraju” (odwrotnego zdania jest 25%).

A więc mimo że Polacy dostrzegają i doceniają efekty działań organizacji w wymiarze lokalnym, jednak dużo rzadziej są przekonani, że organizacje są w stanie zmienić coś w skali całego kraju.

Wykres 3. Opinie Polaków na temat efektów działań organizacji w 2014 i 2017 roku

 

Opinia szósta:
Organizacje działają na rzecz dobra wspólnego i dlatego są w Polsce potrzebne

44% Polaków uważa, że organizacja pozarządowe działają na rzecz innych i dobra wspólnego, zaś 19% procent skłania się raczej ku opinii, że ich aktywność służy realizacji własnych interesów.

Można przypuszczać, że wyobrażenia na temat – upraszczając – altruistycznych lub egoistycznych motywacji aktywności organizacji mają zasadniczy wpływ na inne opinie dotyczące ich działania, a także stopień zaangażowania w ich działania.

Zanim jednak przyjrzymy się konsekwencjom wyobrażeń na temat motywów popychających NGO do działania, można się zastanowić, co je ukształtowało.

Okazuje się, że procent osób przypisujących NGO motywacje altruistyczne jest większy wśród tych, którzy mieli kontakt z organizacjami pozarządowymi (52% vs. 44%). Można więc powiedzieć, że bezpośredni lub pośredni kontakt z organizacjami utwierdza w przekonaniu o tym, że służą one innym i dobru wspólnemu.

Ta opinia z kolei zdecydowanie sprzyja stanowisku, że organizacje są w Polsce potrzebne (patrz wykres 4), a także zachęca do zaangażowania się w działania organizacji – wśród osób, które sądzą, że organizacje działają na rzecz innych jest dwa razy więcej wolontariuszy niż wśród tych, którzy myślą, że kieruje nimi własny interes.

Wykres 4. Procent Polaków, którzy uważają, że organizacje pozarządowe są w Polsce potrzebne

 

W artykule przedstawiono wyniki badania zrealizowanego na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor na próbie 1000 dorosłych Polaków przez firmę Realizacja sp. Z o.o. w styczniu 2017 roku.


Co to jest NGO? Ile jest w Polsce NGO? Czym zajmują się NGO? Dowiesz się w serwisie fakty.ngo.pl.

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

Skomentuj

KOMENTARZE

  • [+] Rozwiń komentarz wykres 4 ~Kruczek 01.05.2017, 04:42 Czy ktos moglby mi wytlumaczyc o co chodzi w wykresie 4? Czy kolory odnoszą się do lat (2017 a 2014 jak to było wcześniej)? I dlaczego to jak myślą Polacy nie sumuje się do 100? ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • organizacje pozarządowe
  • PR, promocja, wizerunek
  • społeczeństwo obywatelskie
  • z badań III sektora