Przejdź do treści głównej

Międzynarodowi liderzy wolontariatu i filantropii

archiwalne
Bezsprzecznym liderem wolontariatu wśród krajów europejskich jest Norwegia. Norwescy wolontariusze przepracowali trzy razy więcej godzin niż osoby zaangażowane w aktywność społeczną w Polsce, mimo że liczba mieszkańców Norwegii jest siedem razy mniejsza.

Należy zastrzec, że wyniki międzynarodowych badań wolontariatu potrafią zniechęcić do porównywania poziomu aktywności społecznej. Stosowanie różnych metodologii skutkuje dużymi różnicami w wynikach, co podważa zaufanie do zbieranych danych. Jednak odmienne rezultaty sondaży da się wytłumaczyć innym sposobem zadawania pytań, zaś pogłębiona analiza wyników badań pozwala wskazać liderów obywatelskiego zaangażowania.


Dane na temat wolontariatu są zbierane w ramach kilku międzynarodowych sondaży. Zestawienie danych z czterech badań (European Social Survey, badanie Instytutu Gallupa na potrzeby CAF World Giving Index, Eurobarometr 2011 i Eurobarometr 2006) pokazuje, że sposób zadania pytania o społeczne zaangażowanie zasadniczo wpływa na otrzymane wyniki – zależą one zarówno od tego, jakiego czasu dotyczy pytanie (np. 12 miesięcy przed badaniem, ostatnich miesięcy czy chwili obecnej), jak i od tego, czy są w nim wymienione konkretne typy organizacji czy odnosi się do wolontariatu ogólnie.

Mimo różnic między wynikami poszczególnych badań da się na ich podstawie stworzyć szacunkowy ranking krajów pod względem zaangażowania w wolontariat (opisane niżej porównania dotyczą 11 krajów: Belgii, Czech, Kanady, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Szwecji, USA, Węgier oraz Wielkiej Brytanii).

Norwegia najwyżej na podium

Bezsprzecznym liderem wśród krajów europejskich jest Norwegia – w większości badań wskaźniki wolontariatu są tam najwyższe. Z European Social Survey z 2012 roku wynika, że 64% Norwegów co najmniej raz w ciągu roku angażuje się w działalność społeczną w organizacjach charytatywnych lub woluntarystycznych, zaś niemal co czwarty (24%) działał w nich nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Gdyby społecznie poświęcony czas mieszkańców Norwegii przeliczyć na etaty, oznaczałoby to że w 2014 roku wolontariusze przepracowali równowartość 148 tys. tzw. etatów przeliczeniowych (FTE czyli full time equivalents – miara stosowana do pomiaru ekonomicznej wartości działalności społecznej).

Oznacza to, że norwescy wolontariusze przepracowali trzy razy więcej godzin, niż osoby zaangażowane w aktywność społeczną w Polsce, mimo że liczba mieszkańców Norwegii jest siedem razy mniejsza (GUS szacuje wolumen pracy społecznej Polaków w 2014 roku na 49 tys. etatów przeliczeniowych).

Zaangażowanie norweskich wolontariuszy można też odnieść do ogółu zatrudnienia w norweskiej gospodarce – czas przepracowany przez nich społecznie stanowi 5% ogółu zatrudnienia.

Kanada i USA w czołówce

Do liderów społecznego zaangażowania zaliczyć można też Kanadę i USA, choć istnieje mniej badań porównawczych obejmujących kraje pozaeuropejskie. Z danych zbieranych na potrzeby World Giving Index 2016 wynika, że USA zajmuje piąte, a Kanada czternaste miejsce na 140 badanych krajów pod względem zaangażowania w wolontariat (pytanie w tym projekcie badawczym dotyczy pracy społecznej w ciągu ostatnich kilku miesięcy, nie koniecznie na rzecz organizacji).

W Stanach Zjednoczonych 46% obywateli zadeklarowało takie zaangażowanie, a w Kanadzie 38%. Z danych krajowych urzędów statystycznych wynika, że pracę społeczna wolontariuszy ze Stanów Zjednoczonych została w 2014 roku oszacowana na 5100 tys. etatów przeliczeniowych (2,5% ogółu zatrudnienia), zaś w Kanadzie na 1100 tys. etatów.

Europa środkowa w końcu peletonu

W roboczym meta rankingu, stworzonym na podstawie dostępnych źródeł danych na temat wolontariatu, miejsce czwarte zajmuje Belgia, piąte Wielka Brytania, szóste Szwecja, a siódme Niemcy. Najniższe wartości wskaźnika wolontariatu w opisywanych badaniach stwierdzono w krajach Europy Środkowej oraz w Portugalii.

Polska w tym zestawieniu wypada na ostatnim miejscu, a kolejność między opisywanymi krajami wygląda następująco: na miejscu ósmym są Czechy, na dziewiątym Portugalia, na dziesiątym Węgry, a na jedenastym Polska – w żadnym z badań udział zaangażowanych w wolontariat Polaków nie przekracza 20%.

 

 

Anglosasi najbardziej stowarzyszeni

Uzupełnieniem danych o wolontariacie mogą być dane na temat członkostwa w stowarzyszeniach. Ranking na podstawie wyników badania World Value Survey dotyczących aktywnego członkostwa w organizacjach pozarządowych jest dosyć podobny do stworzonego meta rankingu zaangażowania wolontariackiego, choć tym razem w czołówce są kraje anglosaskie – w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i USA co najmniej 60% obywateli było aktywnymi członkami jednej lub kilku organizacji.

Na nieco niższym poziomie niż w krajach anglosaskich utrzymuje się członkostwo w Skandynawii – w Norwegii aktywnymi członkami co najmniej jednej organizacji było 59% obywateli, a w Szwecji 55%. W Niemczech ten poziom jest jeszcze niższy i wynosi 45%.

Najmniejszy procent obywateli będących aktywnymi członkami co najmniej jednej organizacji odnotowany został w Polsce i na Węgrzech, przy czym pod względem członkostwa (inaczej niż w przypadku wolontariatu), w Polsce wartość porównywanego wskaźnika jest wyższa (wynosi 29%), zaś najgorzej wypadają Węgry z 18% aktywnych członków.

 

 

Filantropi mieszkają w Wielkiej Brytanii

World Giving Index bazuje na danych dotyczących trzech kwestii: pracy społecznej, pomocy nieznajomym i przekazania pieniędzy na cele charytatywne. Wyniki dotyczące wolontariatu opisano wyżej, warto jeszcze przyjrzeć się danym na temat filantropii.

Wśród krajów o najwyższym procencie osób wspierających cele dobroczynne znalazła się Wielka Brytania (w rankingu miejsce siódme na 140 krajów), Norwegia (miejsce ósme), Kanada (miejsce jedenaste), USA (miejsce trzynaste), a także Szwecja (miejsce osiemnaste). We wszystkich wyżej wymienionych krajach ponad 60% obywateli zadeklarowało, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy przekazało pieniądze na cele dobroczynne.

Niedaleko za krajami skandynawskimi i anglosaskimi plasują się Niemcy, w których 58% obywateli to filantropi (dwudzieste miejsce w rankingu). Belgia z dobroczynnością na poziomie 46% społeczeństwa zajęła miejsce trzydzieste trzecie.

Ranking zamykają po raz kolejny kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Portugalia. Tym razem kolejność między tymi krajami jest następująca: Polska (26% osób w ostatnich miesiącach przekazało środki na cele dobroczynne), Czechy (23%), Portugalia (20%), Węgry (16%).

 

Co to jest NGO? Ile jest w Polsce NGO? Czym zajmują się NGO? Dowiesz się w serwisie fakty.ngo.pl.

Organizator:

Stowarzyszenie Klon/Jawor

Adres:

Szpitalna 5 5, 00-031 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 828 91 28

Faks:

22 828 91 29

E-mail:

klon@klon.org.pl

Www:

http://www.klon.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 4 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dobroczynność, filantropia
  • organizacje za granicą
  • społeczeństwo obywatelskie
  • wolontariat
  • z badań III sektora