Przejdź do treści głównej

Co się zmienia? Trendy w trzecim sektorze według GUS

Cykliczne badania sektora non-profit prowadzone przez GUS pozwalają na obserwowanie zmian w środowisku organizacji pozarządowych. Na przestrzeni ostatnich lat dostrzegamy m.in. zmiany w liczbie organizacji, wielkości bazy członkowskiej, zatrudnieniu etatowym i przychodach.

Główny Urząd Statystyczny upublicznił wstępne wyniki badania organizacji pozarządowych przeprowadzonego w 2017 roku (zebrane dane dotyczą 2016 roku). Warto zaznaczyć, że przedmiotem zainteresowania GUS-u jest nieco inna grupa podmiotów niż ta, którą w badaniach trzeciego sektora obejmuje np. Stowarzyszenie Klon/Jawor. GUS bada specyficznie zdefiniowany sektor społeczny: zawierają się w nim stowarzyszenia i inne podobne organizacje społeczne (w tym stowarzyszenia sportowe, ochotnicze straże pożarne i koła łowieckie), fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe oraz organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego.

W związku ze specyficzną definicją sektora społecznego trudno wyniki GUS-u zestawiać z wynikami innych badań. Stałość GUS-owskiej metodologii pozwala jednak na obserwowanie zmian, jakie zachodzą na przestrzeni ostatnich lat w grupie badanych organizacji.

Wzrost liczby organizacji

Z każdą kolejną falą badania między 2010 a 2016 rokiem można zaobserwować przyrost nowych organizacji. GUS szacuje, że w 2016 roku sektor pozarządowy (zdefiniowany zgodnie z wyżej opisanymi zasadami) liczył 91,8 tys. aktywnych podmiotów. Największa dynamikę wzrostu zanotowały fundacje, których między 2014 a 2016 rokiem przybyło o 27%.

Zmniejszenie bazy członkowskiej

Regularnie zmniejsza się liczba członków zaangażowanych w działalność organizacji społecznych. GUS szacuje, że w 2016 roku liczba członkostw w organizacjach wynosiła 9,1 mln (nie da się niestety tej liczby przełożyć wprost na osoby, gdyż jedna osoba mogła być zaangażowana w wiele organizacji). Jeszcze w 2010 roku GUS podawał, że liczba członkostw wynosiła ponad 10 mln. Jak wskazuje GUS, zmianę tę częściowo wyjaśnia większy przyrost fundacji, które nie mają charakteru członkowskiego, w stosunku do innych podmiotów o charakterze członkowskim.

Wzrost etatów

Istotnie wzrosła liczba etatów w organizacjach. W 2010 roku było to 114 tys. etatów, podczas gdy sześć lat później 138,4 tys. etatów (w ramach tych etatów w 2016 roku pracowało 162 tys. osób). Z drugiej strony nieco zmniejszył się odsetek organizacji, które zatrudniają na podstawie umowy o pracę, w 2016 roku w ten sposób zatrudniało 14% organizacji (najczęściej społeczne podmioty wyznaniowe).

Wzrost przychodów

Łączne przychody sektora pozarządowego wzrastają, w 2016 roku wynosiły 26,7 mld złotych, co oznacza istotny wzrost w stosunku do lat poprzednich – 2014 roku przychody te wynosiły 24,9 mld złotych. Na przestrzeni tych dwóch lat nie zmieniło się natomiast rozwarstwienie ogółu badanych podmiotów (niezmiennie największym zróżnicowaniem dochodów charakteryzują się jednostki samorządu gospodarczego i zawodowego, najmniejszym z kolei społeczne podmioty wyznaniowe).

­­

Wykres z Notatki GUS: Liczba organizacji, przychody, zatrudnienie i baza członkowska organizacji non-profit w latach 2010-2016.

 

Tekst powstał na podstawie Notatki Informacyjnej Głównego Urzędu Statystycznego „Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2016 r. – wyniki wstępne”, opublikowanej 27 grudnia 2017 roku.


Co to jest NGO? Ile jest w Polsce NGO? Czym zajmują się NGO? Dowiesz się w serwisie fakty.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: fakty.ngo.pl
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 4 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • aktywność obywatelska
  • społeczeństwo obywatelskie
  • z badań III sektora