Przejdź do treści głównej

Na rzecz dzieci działa ponad 30 tysięcy organizacji w Polsce!

autor(ka): Dorota Setniewska
2018-05-31, 03:56
Niemal połowa z 70 tysięcy działających aktywnie stowarzyszeń i fundacji pracuje codziennie na rzecz najmłodszych. Prowadzą świetlice, kluby, szkoły, przedszkola, organizują zajęcia pozaszkolne, półkolonie. Zajmują się edukacją, rozwijaniem zainteresowań, zdrowiem, rehabilitacją, przeciwdziałaniem biedzie i przemocy wobec dzieci, prowadzą placówki opiekuńczo-wychowawcze, programy stypendialne. Czy bez tych wszystkich działań świat młodego człowieka byłby taki sam?

Organizacje obecne są w życiu dzieci każdego dnia, na różne sposoby. Prowadzą 1,6 tysiąca szkół w całej Polsce, także w małych miejscowościach, gdzie samorządom „nie opłaca się” ich prowadzić. Kluby sportowe, prowadzone przez organizacje, działają w każdej gminie. Do ZHP i ZHR należy ponad 115 tysięcy zuchów, harcerzy i harcerek. 87 tysięcy młodych osób działa w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych, jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, które także są stowarzyszeniami. Jedna trzecia placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzona jest przez organizacje. Przeciwdziałaniem biedzie i pomocą społeczna na rzecz dzieci i młodzieży zajmuje się ponad 4 tysiące organizacji. Fundacje i stowarzyszenia prowadzą także ponad połowę z 350 realizowanych programów stypendialnych.

 


Wiele organizacji zajmuje się dziedzinami i tematami zupełnie nie zagospodarowanymi przez administrację publiczną, czy biznes. Co ważne, do tematów, którymi się zajmują, podchodzą kompleksowo. Problemem krzywdzonych dzieci od lat zajmują się takie organizacje, jak Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, wspierająca całe rodziny, edukująca i uwrażliwiająca na kwestie przemocy wobec najmłodszych.


Dom Aniołów Stróżów
, śląskie stowarzyszenie działające na rzecz dzieci zagrożonych marginalizacja społeczną, prowadzi kilka świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży w różnych wieku, poradnię rodzinną, zajęcia animacyjne na placach, podwórkach, boiskach i ulicach, warsztaty uliczne.

Przeczytaj też: Monika i Anioły


Łódzka fundacja Słonie na Balkonie pomaga dzieciom, które straciły bliskie osoby, które były krzywdzone, były uczestnikami dramatycznych wydarzeń, wypadków. Specjaliści zgromadzeni wokół fundacji organizują grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, współpracują z oddziałami dziecięcymi w szpitalach psychiatrycznych, prowadzą warsztaty dla rodziców, dla nauczycieli. Co roku z pomocy fundacji korzysta ponad setka dzieci, które gdzie indziej nie znalazłyby tak kompleksowej pomocy. To tylko kilka przykładów, takich organizacji w całej Polsce są tysiące.

Według badań Stowarzyszenia Klon/Jawor w społecznej świadomości rozpowszechnione jest przekonanie, że organizacje pozarządowe działają na rzecz biednych lub chorych dzieci. Rzeczywiście dzieci i młodzież są odbiorcami działań niemal co drugiej organizacji (48%), ale najwięcej z nich działa w dziedzinie sportu, turystyki, rekreacji i hobby.


Drugim ważnym obszarem, w którym specjalizują się organizacje zaangażowane na rzecz dzieci i młodzieży, jest edukacja i wychowanie (jako główne pole działań wymienia je 22% z nich). 9% „dziecięcych” fundacji i stowarzyszeń zajmuje się przede wszystkim kulturą i sztuką. Ochrona zdrowia oraz usługi socjalne i pomoc społeczna – dziedziny, których częste wskazywanie potwierdzałoby tezę o działaniach na rzecz „chorych i biednych dzieci” – wskazuje tylko 3% organizacji, których działań odbiorcami są dzieci.


Wyobraźmy sobie przez chwilę, że organizacje znikają z naszego życia. Kurczy się oferta zajęć pozalekcyjnych, nie ma Uniwersytetów Dziecięcych, klubów sportowych, świetlic, miejsc spotkań. Brakuje wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy. Znikają ośrodki preadopcyjne, opiekuńcze, wychowawcze. Nie ma miejsc rehabilitacji, terapii, treningów umiejętności. Rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami, zwłaszcza ci z małych miast i wsi, mają bardzo ograniczone możliwości wspierania rozwoju swojego dziecka… Ponad 30 tysięcy organizacji działających na rzecz dzieci to rzesza ludzi, którzy z pasją, odpowiednim przygotowaniem i doświadczeniem pracują na to, aby najmłodszym żyło się lepiej. Każdego dnia…


Dane pochodzą z badań kondycji organizacji pozarządowych Stowarzyszenia Klon/Jawor oraz raportu „Dzieci się liczą” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.


Co to jest NGO? Ile jest w Polsce NGO? Czym zajmują się NGO? Dowiesz się w serwisie fakty.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna
Organizator:

Stowarzyszenie Klon/Jawor

Adres:

Szpitalna 5 5, 00-031 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 828 91 28

Faks:

22 828 91 29

E-mail:

klon@klon.org.pl

Www:

http://www.klon.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 3 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dzieci
 • edukacja
 • hobby, zainteresowania
 • kultura
 • ochrona zdrowia
 • oświata
 • polityka społeczna
 • rekreacja
 • społeczeństwo obywatelskie
 • wychowanie
 • z badań III sektora

Dla kogo działają organizacje?

Czy wiesz, czym zajmują się polskie NGO? [infografika]

Organizacje dzieciom nie tylko w Dzień Dziecka

Świat bez organizacji... jaki by był?

Pozarządowe mity i fakty: Czy wszystkie NGO pomagają chorym dzieciom? [infografika]

Co o organizacjach myślą Polacy? [cz. 1]

Co o organizacjach myślą Polacy? [cz. 2]