Przejdź do treści głównej

Badamy polskie organizacje po raz 8. Włącz się!

autor(ka): Zespół badawczy Stowarzyszenia Klon/Jawor
2018-07-10, 14:46
Weź udział w największym niezależnym projekcie badawczym dotyczącym NGO. Opowiedz nam o swojej organizacji i zaangażuj się w budowanie wiedzy o polskim sektorze pozarządowym. Przeczytaj, dlaczego warto to zrobić.

Trwa 8. już edycja największego badania organizacji „Kondycja organizacji pozarządowych w Polsce 2018”. Spośród wszystkich zarejestrowanych w Polsce fundacji i stowarzyszeń (czyli ponad 100 tysięcy podmiotów) wylosowaliśmy ich 1,5 tysiąca. Do wylosowanych organizacji zwracamy się mailowo z prośbą o zaangażowanie w ten ważny projekt.

Po co prowadzimy badania?

Już od ponad 15 lat Stowarzyszenie Klon/Jawor obserwuje, czym zajmują się organizacje, jak pracują z odbiorcami, jaka jest ich sytuacja finansowa, z jakimi problemami się borykają oraz jakie mają potrzeby. Dzięki naszym regularnym badaniom śledzimy kierunek zmian w sektorze organizacji pozarządowych. Ze zgromadzonej wiedzy korzysta szereg organizacji, m.in. tych, które wspierają rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Raporty z poprzednich edycji badania są dostępne w portalu ngo.pl (tutaj lub tutaj).

Nie ignoruj zaproszenia do badania, włącz się!

Tylko dzięki temu, że losowo dobrane do badania organizacje wypowiedzą się o swojej sytuacji, będziemy mogli wyciągnąć rzetelne wnioski na temat kondycji wszystkich działających w Polsce fundacji i stowarzyszeń. Jeśli Twoja organizacja została wylosowana do badania, bardzo prosimy o poświęcenie chwili czasu na udział w nim. Sprawdź swoją skrzynkę mailową, znajdź zaproszenie do badania, otwórz ankietę i opowiedz nam o swojej organizacji.

W jaki sposób wykorzystywane są wyniki badania?

Badania stowarzyszenie Klon/Jawor to jedyne niezależne źródło kompleksowych informacji o kondycji polskich fundacji i stowarzyszeń. W naszej codziennej pracy stykamy się z dowodami na to, jak często wykorzystywane są wyniki badania „Kondycja organizacji pozarządowych w Polsce”.

  • Z wyników korzystają same organizacje. Projektując swoje usługi, organizacje często opierają się na zdiagnozowanych w badaniu trendach, potrzebach i problemach sektora pozarządowego. Wyniki badania, jako że są dostępne publicznie i bezpłatnie, są przydatne w napisaniu rzetelnego i popartego danymi wniosku grantowego (w szczególności części dotyczącej diagnozy).
  • Na dane powołują się instytucje rządowe i samorządowe. W programach współpracy z organizacjami pozarządowymi bardzo często znajdziemy odwołania do badania „Kondycja…”, gdyż jego wyniki niejednokrotnie są jedynym rzetelnym źródłem informacji o potrzebach organizacji na danym terenie.
  • Pisząc o organizacjach pozarządowych w Polsce dziennikarze niejednokrotnie sięgają po wyniki badania Stowarzyszenia Klon/Jawor. Dostarczają one wiedzy o kierunkach zmian w polskich fundacjach i stowarzyszeniach, ale też opinii liderów organizacji na wiele ważnych tematów społecznych.

Więcej o tegorocznym badaniu

Metoda realizacji

W tym roku badanie prowadzimy całkowicie online. Oznacza to, że ankieta jest w formie internetowej – przedstawiciele wylosowanych do badania organizacji wypełniają ją samodzielnie, bez pośrednictwa ankietera. Zaproszenia do udziału w badaniu kierujemy do organizacji mailowo, a z częścią kontaktujemy się również telefonicznie. Aby zmniejszyć koszty tego przedsięwzięcia, zdecydowaliśmy się na samodzielną realizację badania, czyli bez wsparcia firmy ankieterskiej (jak to się odbywało przy siedmiu poprzednich edycjach badania). Oznacza to dla nas bardzo duży wysiłek organizacyjny, ale wierzymy, że przy zaangażowaniu organizacji, jesteśmy w stanie zrealizować ten ważny badawczy projekt.

Próba

Wylosowanych 1500 stowarzyszeń i fundacji odzwierciedla w swojej strukturze wszystkie funkcjonujące w Polsce organizacje pozarządowe – ze względu na swoją formę prawną, województwo oraz wielkość miejscowości rejestracji organizacji. Tym samym przebadanie losowo dobranej próby pozwoli nam uzyskać wiarygodne informacje o całym polskim sektorze pozarządowym.

Poufność

Gwarantujemy całkowitą poufność przekazanych w badaniu informacji. Zebrane dane służą jedynie do analiz statystycznych, wyniki badania będą prezentowane zbiorczo, na żadnym etapie nie są i nie będą ujawniane odpowiedzi pojedynczych organizacji.

Projekt prowadzi zespół badawczy Stowarzyszenia Klon/Jawor (Beata Charycka i Marta Gumkowska), z którym można kontaktować się mailowo pod adresem lub dzwoniąc pod numer 22 828 91 28.


Co to jest NGO? Ile jest w Polsce NGO? Czym zajmują się NGO? Dowiesz się w serwisie fakty.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: Stowarzyszenie Klon/Jawor
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 5 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • z badań III sektora