Przejdź do treści głównej

50 mln w 6 lat: dotacje na dyplomację publiczną w MSZ

Jak zmienia się pula środków na konkursy z zakresu dyplomacji publicznej w MSZ? Ile organizacji jest dotowanych w ciągu roku? Jakie organizacje są najczęściej wspierane ministerialnymi pieniędzmi? Sprawdzamy, jak Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Rozwojowej przyznaje dotacje dla organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie Klon/Jawor przeprowadziło pilotażowy projekt polegający na monitoringu rządowych środków publicznych przeznaczanych na zlecanie realizacji zadań organizacjom pozarządowym. Pod lupę wzięto siedem ministerstw: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Środowiska.

Celem monitoringu było zebranie i analiza danych na temat środków przyznawanych organizacjom w ramach otwartych konkursów ofert między 2013 a 2017 rokiem. Więcej o wynikach tego projektu w ujęciu przekrojowym i porównawczym można przeczytać tutaj: „Ministerstwa przekazują dotacje. Wiemy, ile!”.

To drugi już test przestawiający dotacje dla organizacji pozarządowych przyznawanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. O dotacjach Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ pisaliśmy w tekście „Mniej organizacji, większe kwoty. Dotacje na współpracę rozwojową w MSZ”. Tym razem przyjrzymy się dotacjom przyznawanym przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej (DPPK) Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej zajmuje się polską kulturą, nauką i edukacją poza granicami kraju. W tym celu współpracuje m.in. z organizacjami pozarządowymi, którym przyznaje dotacje w ramach otwartych konkursów ofert.

Przyjrzeliśmy się konkursom organizowanym przez DDPK w latach 2013-2018 (zaktualizowano dane o konkursy rozstrzygnięte w 2018 roku – do dnia 24 lipca 2018 r.). Analizowane w tekście dane dotyczą rozstrzygnięć następujących konkursów:

 • Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej/Dyplomacja publiczna
 • Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
 • Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa
 • Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej
 • Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej
 • Wspólne działania polsko-białoruskie.

Uwagi dotyczące analizowanych danych

Dane będące podstawą przeprowadzonych analiz dotyczą rozstrzygnięć konkursów Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ. Tym samym prezentowane wartości dotacji odnoszą się do kwot przyznanych organizacjom, a nie faktycznie wydanych w ramach poszczególnych projektów.

W konkursach MSZ startować mogą nie tylko organizacje pozarządowe, ale też samorządy czy instytucje kościelne. Oznacza to, że nie można interpretować przestawionych danych jako całościowego budżetu Departamentu na zadania z zakresu dyplomacji publicznej. Analizy Stowarzyszenia Klon/Jawor dotyczą jedynie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Niektóre konkursy DDPK (np. konkurs Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej) mają charakter modułowy, co oznacza, że realizowane projekty mogą mieć charakter wieloletni. Tym samym w danej edycji konkursu organizacje mogą otrzymywać środki nie tylko na bieżący rok, ale też na rok wprzód. W prezentowanych analizach posługujemy się jednak nie edycją danego konkursu (i kwotami rozdysponowanymi w danej edycji), tylko rokiem, na jaki dane środki zostały przyznane (kwotami, które na dany rok zostały rozdysponowane).

Więcej środków dla organizacji na dyplomację publiczną

Na przestrzeni analizowanych sześciu lat obserwujemy wzrost puli środków przeznaczonych przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. W latach 2013-2014 Departament rozdzielał w ramach otwartych konkursów ofert 7,5-7,8 mln zł. Od 2015 roku obserwujemy znaczny wzrost tego budżetu. W 2015 roku było to już 10,4 mln zł (w kolejnych latach nie mniej niż 8,5 mln zł). Łącznie w konkurach realizowanych w latach 2013-2018 Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ przyznał organizacjom ponad 50 mln zł.

Wykres 1. Suma dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym na dany rok w ramach konkursów DDPK MSZ w latach 2013-2018


Poza 2013 rokiem, przeciętna wartość udzielanej przez Departament dotacji wynosi ponad 100 tys. zł (w 2013 roku było to 80 tys. zł). Największe dotacje Ministerstwo przyznawało w 2015 roku (przeciętnie 127 tys. zł), wtedy też ogólna pula środków DDPK rozdysponowana w ramach otwartych konkursów ofert była największa.

Można zauważyć, że rok wcześniej, w 2014 roku, kiedy Departament przeznaczył z kolei najmniejszy budżet na organizacje w ciągu analizowanych sześciu lat, wartość przeciętnej dotacji była niewiele niższa niż w „obfitym” 2015. Po prostu w 2014 roku przyznano mniej dotacji, ale o relatywnie dużej wartości.

Od 2015 roku liczba dotacji udzielanych przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ oraz liczba wspieranych organizacji pozostaje na względnie stałym poziomie. Jest to około 70-80 dotacji w skali roku, które otrzymuje 60-70 organizacji (czyli średnio jedna organizacja otrzymuje więcej niż jedną dotację).

Wykres 2. Wartość przeciętnej dotacji dla organizacji pozarządowej przyznanej na dany rok w ramach konkursów Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ (na słupkach), liczba przyznawanych dotacji i liczba dotowanych organizacji (na liniach)

 

Linie konkursowe Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej co roku organizuje konkursy w ramach czterech linii konkursowych: Forum Polsko-Czeskie, Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej. Dodatkowo, w latach 2013-2015 Departament organizował konkurs ukierunkowany na wschodnią politykę zagraniczną i relacje polsko-białoruskie.

Największa część ministerialnych środków przyznawanych na dany rok jest rozdysponowywana w ramach dwóch konkursów: Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (łącznie stanowią nawet do 88% ogólnej puli środków przyznanej organizacjom na dany rok). Poniżej prezentujemy wartość środków przyznawanych organizacjom w ramach poszczególnych linii konkursowych w kolejnych latach.
 

Tabela 1. Wartość dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym w ramach poszczególnych linii konkursowych Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ w latach 2013-2018. Dane dotyczą środków przyznanych na dany rok (organizacja musiała wydać środki w danym roku).


W poniżej tabeli przedstawiamy listę dziesięciu organizacji, które na przestrzeni sześciu analizowanych lat uzyskały największe sumy dotacji z Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ. Organizacją, która uzyskała największą ogólną wartość dotacji jest Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, który w latach 2013-2018 uzyskał od DPPK niemal 1,9 mln zł.

Tabela 2. Organizacje o największej sumie dotacji z Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ w latach 2013-2018


Co to jest NGO? Ile jest w Polsce NGO? Czym zajmują się NGO? Dowiesz się w serwisie fakty.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna [fakty.ngo.pl]
Organizator:

Stowarzyszenie Klon/Jawor

Adres:

Szpitalna 5 5, 00-031 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 828 91 28

Faks:

22 828 91 29

E-mail:

klon@klon.org.pl

Www:

http://www.klon.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • działalność międzynarodowa
 • fundusze, fundraising, finansowanie
 • promocja Polski
 • współpraca międzynarodowa
 • współpraca z administracją
 • z badań III sektora