Przejdź do treści głównej

Obronność i tradycja narodowa: Dotacje z MON

Stowarzyszenie Klon/Jawor przyjrzało się, jak były wydatkowane środki z Ministerstwa Obrony Narodowej dla NGO od 2014 roku. Sprawdź, na jakie konkursy MON przyznaje najwięcej pieniędzy, ile organizacji wspiera rocznie oraz jakie organizacje uzyskały największe dofinansowania w analizowanym okresie.

Stowarzyszenie Klon/Jawor przeprowadziło pilotażowy projekt polegający na monitoringu rządowych środków publicznych przeznaczanych na zlecanie realizacji zadań organizacjom pozarządowym. Pod lupę wzięto siedem ministerstw: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Środowiska.

Celem monitoringu było zebranie i analiza danych na temat środków przyznawanych organizacjom w ramach otwartych konkursów ofert między 2013 a 2017 rokiem. Więcej o wynikach tego projektu w ujęciu przekrojowym i porównawczym można przeczytać tutaj: „Ministerstwa przekazują dotacje. Wiemy, ile!”.

Tym razem przyjrzymy się wydatkowaniu pieniędzy na organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert realizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Przeanalizujemy środki przyznawane od 2014 do 2018 roku (dane za bieżący rok dotyczą tylko dwóch konkursów rozstrzygniętych do połowy sierpnia).

W okresie 2014-2017 MON wydatkowało środki w ramach następujących otwartych konkursów ofert:

  • Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych RP;
  • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
  • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
  • Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych pn. Świąteczne wsparcie dla kombatantów.

Uwagi dotyczące analizowanych danych

Dane będące podstawą przeprowadzonych analiz dotyczą rozstrzygnięć konkursów MON. Tym samym prezentowane wartości dotacji odnoszą się do kwot przyznanych organizacjom, a nie faktycznie wydanych w ramach poszczególnych projektów.

W poniższych analizach uwzględniamy tylko środki przyznane organizacjom pozarządowych (stowarzyszeniom i fundacjom), nie uwzględniamy tu innych podmiotów, np. parafii, które także otrzymywały środki z MON (choć takie przypadki zdarzały się dość sporadycznie).

Coraz więcej środków dla NGO

Obserwujemy rokroczne zwiększanie się budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej dla organizacji pozarządowych. Poza 2014 rokiem, kiedy ten budżet był nieporównanie mniejszy w stosunku do kolejnych lat, Ministerstwo corocznie przekazuje dotacje o sumie 10-13 mln zł. Nie wiemy dokładnie, ile środków Ministerstwo rozda w bieżącym roku, gdyż nie wszystkie konkursy są już rozstrzygnięte, na ten moment jest to 6,4 mln zł.

Wykres 1. Suma dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym na dany rok w ramach konkursów MON w latach 2013-2018.
* Dane za 2018 rok dotyczą dwóch konkursów rozstrzygniętych do połowy sierpnia 2018 r.

 


Rośnie także wartość przeciętnej dotacji udzielnej przez MON – w 2014 roku było to 11,9 tys. zł, w 2017 roku – 17,7 tys. zł. Jeśli chodzi o liczbę organizacji, które otrzymały od MON-u dotację, to między 2015 a 2017 rokiem utrzymuje się ona na zbliżonym poziomie 160-180 organizacji. Istotnie spada z kolei liczba udzielanych dotacji – z niemal 380 w 2015 roku do ok. 280 w 2017 roku. Obserwujemy więc zmianę polegającą na udzielaniu mniejszej liczby dotacji, ale o większych kwotach.

Wykres 2. Liczba udzielanych dotacji, liczba dotowanych organizacji i wartość przeciętnej dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym na dany rok w ramach konkursów MON w latach 2013-2018.
* Dane za 2018 rok dotyczą dwóch konkursów rozstrzygniętych do połowy sierpnia 2018 r.

 
 

Przede wszystkim obronność i tradycja narodowa

W analizowanym okresie najwięcej środków Ministerstwo wydatkowało w ramach dwóch konkursów: „Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych RP” oraz „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

Z tytułu pierwszego z nich organizacje otrzymały najwięcej w 2017 roku, bo było to niemal 7,5 mln zł. Jeśli chodzi o konkurs „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, to największy budżet osiągnął on w 2016 roku, kiedy to MON w ramach tego konkursu przyznało organizacjom ponad 5 mln zł (rok wcześniej „tylko” ok. 2 mln zł).

Na innego typu działania MON przeznacza zdecydowanie mniejsze kwoty. Konkursy dotyczące kultury fizycznej i sportu w latach 2015-2017 miały budżety między 800 tys. zł a 1,6 mln zł. Na konkurs „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w ciągu dwóch kolejnych lat, kiedy był on organizowany, czyli w 2015 i 2016 roku, wydano łącznie ok. 150 tys. zł.

Z kolei w ramach konkursu „Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych pn. Świąteczne wsparcie dla kombatantów” organizacje otrzymały dotację jedynie w 2017 roku – było to ok. 260 tys. zł.

Wykres 3. Środki przyznane organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert w latach 2014-2018 w podziale na linie konkursowe.
* Dane za 2018 rok dotyczą dwóch konkursów rozstrzygniętych do połowy sierpnia 2018

 


W poniżej tabeli przedstawiamy listę dziesięciu organizacji, które na przestrzeni analizowanych lat uzyskały największe sumy dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej. Organizacją, która uzyskała największą ogólną wartość dotacji jest Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych "Szturman", która w latach 2014-2018 uzyskała od MON ponad 1,9 mln zł.

Tabela 1. Organizacje o największej sumie dotacji z MON w latach 2014-2018

 


Co to jest NGO? Ile jest w Polsce NGO? Czym zajmują się NGO? Dowiesz się w serwisie fakty.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna [fakty.ngo.pl]
Organizator:

Stowarzyszenie Klon/Jawor

Adres:

Szpitalna 5 5, 00-031 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 828 91 28

Faks:

22 828 91 29

E-mail:

klon@klon.org.pl

Www:

http://www.klon.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • bezpieczeństwo
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • tradycja
  • współpraca z administracją
  • z badań III sektora