Wolontariat w Polsce
Ilu jest w Polsce wolontariuszy? Kim są wolontariusze i co najczęściej robią? Dlaczego Polacy angażują się społecznie?

 

Około 18% Polaków pracuje nieodpłatnie na rzecz organizacji pozarządowych. Takie osoby nazywamy wolontariuszami. Najczęściej działają oni w obszarze pomocy charytatywnej i ochrony zdrowia, w organizacjach religijnych, a także w stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się oświatą i edukacją oraz opiekujących się zwierzętami.

Kim są wolontariusze?
Co najczęściej robią wolontariusze?
Jakie są motywacje wolontariuszy?

Zaangażowanie w wolontariat ma na ogół sporadyczny charakter. Dwie trzecie (66%) wolontariuszy pracuje społecznie nie więcej niż kilka razy w ciągu roku. 

Blisko jedna trzecia (30%) osób zaangażowanych w wolontariat na pytanie o powody swojej aktywności odpowiada: „jeśli ja pomogę innym, to inni pomogą mnie”. Znaczenie mają też relacje z innymi: 30% mówi, że działanie społeczne pomaga im zyskać sympatię lub szacunek innych, a 28% docenia możliwość bycia między ludźmi i nawiązania kontaktów.

Jednocześnie, 61% organizacji pozarządowych korzysta ze wsparcia wolontariuszy w swoich działaniach. 

W opracowaniu wyników badań "Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015" przeczytasz więcej o wolontariacie w NGO.

Aktywność społeczna

40% Polaków jest aktywnych społecznie. Oznacza to, że są oni wolontariuszami w ramach organizacji pozarządowych lub też działają na rzecz swojego otoczenia, ale bez pośrednictwa organizacji. Tak szeroko rozumiany wolontariat nazywamy wolontariatem nieformalnym – wlicza się tu zarówno robienie zakupów komuś spoza rodziny i kręgu znajomych, wspólne sprzątanie okolicy czy praca na rzecz kościoła.

Większość, bo 60% Polaków, nie angażuje się społecznie, czyli nie angażuje się w wolontariat w organizacjach ani w pracę na rzecz swojego otoczenia lub innych ludzi.

 

Dlaczego nie angażujemy się w działania społeczne?

 

Przeczytaj artykuł badawczy: Wolontariat. Mocny w teorii, słaby w praktyce


Opracowanie na podstawie wyników badań Stowarzyszenia Klon/Jawor z 2014 roku.


data publikacji: 2016-12-07
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!