Filantropia w Polsce
Ilu Polaków wspiera materialnie – finansowo lub rzeczowo – organizacje pozarządowe? Jacy są polscy darczyńcy w porównaniu do reszty społeczeństwa?

 

W 2016 roku 52% Polaków zaangażowało się w filantropię, czyli wsparło finansowo lub rzeczowo organizacje pozarządowe lub grupy społeczne, np.

Polska filantropia ma „akcyjny” charakter. Wspieramy raczej sporadycznie, przy okazji konkretnych wydarzeń.

 

Dla jednej czwartej (25%) Polaków ogranicza się ona tylko i wyłącznie do jednokrotnego (w ciągu roku) wsparcia WOŚP. Gdyby pominąć te osoby -  odsetek darczyńców spadłby z 52% do 27%. 

Jakie inicjatywy wspieramy najchętniej?

Najchętniej wspieramy działania charytatywne. Potwierdzają to zarówno wyniki badania sektora pozarządowego: wsparcie w postaci darowizn finansowych lub rzeczowych otrzymują przede wszystkim organizacje zajmujące się pomocą społeczną; jak i sondażu wykonanego wśród Polaków: najchętniej wspomagają oni WOŚP (37% - tyle osób zadeklarowało przekazanie środków WOŚP, przy czym 12% poza WOŚP wsparło także inne inicjatywy), a także organizacje zajmujące się pomocą charytatywną dla potrzebujących dzieci, osób najuboższych, bezdomnych czy chorych (18%).

Pieniądze lub rzeczy na pomoc humanitarną czy pomoc ofiarom klęsk żywiołowych w kraju i zagranicą przeznacza 8% naszego społeczeństwa. Materialnego wsparcia organizacjom zajmującym się ekologią i ochroną środowiska oraz opieką nad zwierzętami udziela 5% Polaków. Zdecydowanie rzadziej wspieramy materialnie działalność sportową, hobbystyczną, artystyczną czy turystyczną (po 1-2%).

Jacy są Polscy darczyńcy w porównaniu do reszty społeczeństwa?

52% Polaków zaangażowanych w filantropię to wynik gorszy niż w latach poprzednich. Do 2013 roku odsetek darczyńców wśród Polaków rokrocznie wzrastał. Najwięcej, bo 74% badanych, zadeklarowało filantropijną aktywność w 2013 roku.

Z czego może wynikać ten zaobserwowany spadek poziomu filantropii?

Jednym z powodów może być pogorszenie opinii o organizacjach pozarządowych. W 2014 roku były one postrzegane jako mniej efektywne i mniej uczciwe niż jeszcze rok wcześniej. Jedynie co trzeci (34%) Polak dostrzegał na co dzień efekty ich działań (rok wcześniej 45%). Niemal połowa (48%) Polaków była też zdania, że w organizacjach często dochodzi do nadużyć i prywaty (rok wcześniej 44%). 

Z drugiej strony kwoty przekazywane przez darczyńców indywidualnych rosną. Między 2011 a 2014 rokiem udział środków pochodzących z darowizn i zbiórek publicznych w sumie przychodów stowarzyszeń i fundacji wzrósł o 6 punktów procentowych. Można przypuszczać, że choć odsetek darczyńców się zmniejsza, to ich wpłaty rosną. Być może następuje powolny proces polegający na ugruntowaniu postaw filantropijnych.

Przeczytaj artykuły badawcze: Coraz słabsi w filantropii. Byłoby gorzej, gdyby nie WOŚP

Wielu z nas, ale od wielkiego dzwonu – darowizny Polek i Polaków na rzecz NGO

 Dowiedz się więcej:  Co to jest filantropia? 


Opracowanie na podstawie wyników badań Stowarzyszenia Klon/Jawor z 2016 i 2014 roku.


data publikacji: 2016-12-07
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!