Finanse NGO
Jakie są roczne budżety NGO? Skąd organizacje mają pieniądze? Które branże sektora pozarządowego są najbogatsze, a które najbiedniejsze?

 

Zwiększają się przeciętne przychody organizacji. Roczny budżet przeciętnej organizacji w 2014 roku wynosił 27 tys. zł, podczas gdy trzy lata wcześniej było to o 9 tys. zł mniej.

Jednocześnie zmniejsza się odsetek organizacji najbiedniejszych, o rocznych przychodach poniżej 1 tys. zł  (o 7 punktów procentowych między 2014 a 2011 rokiem), a zwiększa procent tych, które mają największe budżety (powyżej 1 mln zł) – o 2 punkty procentowe.

Mimo wzrostu budżetów organizacji dużym problemem jest brak stabilności i przewidywalności przychodów. Na początku marca 2015 roku tylko 21% organizacji miało zagwarantowane ponad połowę środków na rok bieżący (2015), zaś ponad połowę budżetu na 2016 rok zapewnione miało 8% stowarzyszeń i fundacji.

Od czego zależy budżet organizacji?

Wielkość przychodów organizacji jest bardzo zróżnicowana. Na jej wysokość wpływ ma m.in.:

Skąd pochodzą środki, którymi dysponują organizacje pozarządowe?

Rośnie liczba źródeł przychodów, z których korzystają organizacje. W 2014 roku były to przeciętnie trzy źródła, przy czym 27% organizacji miało w budżecie środki z ponad czterech źródeł. Zwiększyło się wykorzystanie źródeł publicznych: samorządowych, rządowych, 1% czy środków unijnych, ale także dotacji od osób indywidualnych i firm oraz instytucji.

Najczęściej wykorzystywane w 2014 roku źródła przychodów polskich organizacji to:

  1. krajowe środki na realizację zadań publicznych od samorządów i administracji centralnej - korzystało z nich 60% organizacji
  2. składki członkowskie - 60% organizacji miało takie przychody
  3. środki z darowizn od osób indywidualnych i przedsiębiorstw - stanowiły część budżetu 56% sektora
  4. środki z działalności gospodarczej, odpłatnej lub pomnażania majątku - były źródłem przychodu 26% stowarzyszeń i fundacji
  5. przychody z 1% podatku - korzystało z nich 23% sektora
  6. zagraniczne środki publiczne (fundusze UE, Komisji Europejskiej itd) - zasilały budżety 18% organizacji
  7. środki z dotacji od innych organizacji (krajowych lub zagranicznych) - korzystało z nich 14% stowarzyszeń i fundacji

 

 W opracowaniu wyników badań "Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2015 w Polsce" przeczytasz więcej o tym, jak wyglądają finanse organizacji pozarządowych oraz jak NGO korzystają ze środków unijnych.


Opracowanie na podstawie wyników badań Stowarzyszenia Klon/Jawor "Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce” z 2015 roku.


data publikacji: 2016-12-07
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!