Liczba NGO w Polsce
Ile jest NGO w Polsce? Czy jest więcej fundacji, czy stowarzyszeń? W jakich częściach Polski jest najwięcej organizacji pozarządowych?

 

W Polsce w grudniu 2015 roku było zarejestrowanych około 20 tysięcy fundacji i 106 tysięcy stowarzyszeń. Oznacza to, że stowarzyszeń jest pięciokrotnie więcej niż fundacji. Proporcja między tymi formami prawnymi zmienia się – powstaje coraz więcej fundacji, bo jeszcze rok temu było ich sześciokrotnie mniej niż stowarzyszeń.

Warto zaznaczyć, że około 126 tysięcy zarejestrowanych w Polsce organizacji nie oznacza, że tyle właśnie prowadzi swoją działalność. Stowarzyszenie Klon/Jawor na podstawie wyników badań „Kondycja sektora organizacji pozarządowych” szacuje, że około 70% będących w rejestrze organizacji rzeczywiście prowadzi swoją działalność. Pozostałe ją zawiesiły bądź zakończyły, jednak nie wyrejestrowały się z rejestru REGON. Oznacza to, że w Polsce aktywnie działa około 100 tysięcy stowarzyszeń i fundacji.

Mówiąc o liczebności sektora pozarządowego bierzemy pod uwagę tylko stowarzyszenia i fundacje, czyli stosujemy tzw. wąską definicję sektora. Warto jednak wiedzieć, że w Polsce istnieje około 50 tys. innych podmiotów, których nie mieszczą się w tej wąskiej definicji, choć działają w szeroko rozumianej sferze społecznej. Są to m.in. koła łowieckie, związki zawodowe, spółdzielnie socjalne, organizacje pracodawców, koła gospodyń wiejskich, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, instytucje kościelne, partie polityczne.

Przeczytaj więcej: Co to jest organizacja pozarządowa (NGO)?

Liczba zarejestrowanych stowarzyszeń i fundacji różni się w zależności od regionu Polski – zdecydowanie najwięcej jest ich na Mazowszu, ponad 20 tysięcy, w tym połowa w samej Warszawie. Po ponad 10 tysięcy organizacji jest zarejestrowanych w Wielkopolsce, Małopolsce, na Śląsku oraz na Dolnym Śląsku. Zdecydowanie najmniej organizacji jest w województwie opolskim, lubuskim, podlaskim i świętokrzyskim – po około 3-4 tysiące. 

Mapa 1. Liczba stowarzyszeń i fundacji (stan na grudzień 2015 roku)

Bezwzględna liczba stowarzyszeń i fundacji w poszczególnych województwach nie odpowiada w pełni na pytanie o regionalne zróżnicowanie wielkości sektora pozarządowego, gdyż duża liczba organizacji w niektórych województwach wynika po prostu ze znacznego zagęszczenia ludności na ich terenie. Z tego względu ciekawych wniosków może dostarczyć zestawienie liczby zarejestrowanych organizacji z liczbą mieszkańców województw. Okazuje się, że tak mierzona obywatelska aktywność jest zdecydowanie największa na Mazowszu, jest też wysoka w województwie dolnośląskim i warmińsko-mazurskim, najmniejsza zaś na Śląsku. 

Mapa 2. Liczba stowarzyszeń i fundacji na 10 tys. mieszkańców (stan na grudzień 2015 roku)

 

Połowa sektora pozarządowego jest zlokalizowana na wsi i w małych miastach nie większych niż 50 tysięcy mieszkańców. Jedna trzecia organizacji funkcjonuje w dużych miastach liczących więcej niż 200 tysięcy mieszkańców. 


Opracowanie na podstawie danych z rejestru REGON z 2016 roku oraz badań Stowarzyszenia Klon/Jawor "Kondycja sektora organizacji pozarządowych" z 2015 roku.


data publikacji: 2016-12-07
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!