Organizacje pożytku publicznego (OPP)
Ilu podatników przekazuje pieniądze na rzecz OPP za pośrednictwem 1% podatku? Jakie kwoty są przekazywane co roku poprzez 1% podatku? Jakie są motywacje do korzystania z mechanizmu 1%?

 

Z prawa do przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego skorzystało w 2017 roku (czyli składając zeznanie podatkowe za 2016 rok) ponad 13 milionów Polaków, co stanowi połowę wszystkich uprawnionych do tego podatników. Liczba osób, które decydują się na taki krok rośnie systematycznie od 2004 roku, kiedy wprowadzono taką możliwość. Początkowo korzystali z niej nieliczni: w 2004 roku zaledwie 80 tys. osób, rok później już niemal 700 tys., a po dwóch latach ponad 1 mln podatników. 

Przeczytaj więcej: Czy organizacja pozarządowa (NGO) i organizacja pożytku publicznego (OPP) to to samo?

W 2017 roku 50% podatników przekazało ponad    660 mln zł na rzecz OPP poprzez mechanizm 1%.

W analogiczny sposób rosły też kwoty przekazywane poprzez jednoprocentowy mechanizm. W pierwszym roku jego funkcjonowania organizacje pożytku publicznego zebrały w ten sposób nieco ponad 10 mln zł, w kolejnym roku ponad 40 mln zł, a po dwóch latach ponad 60 mln zł. W 2017 roku, po 14 latach funkcjonowania, mechanizm przekazywania 1% podatku zapewnił organizacjom pożytku publicznego 660,2 mln złotych. 

 

Warto podkreślić, że niemal jedna czwarta tej kwoty (prawie 150 mln zł) trafiła, podobnie jak w latach poprzednich, do największego beneficjenta mechanizmu jednoprocentowego – Fundacji Zdążyć z Pomocą. Kolejna organizacja z rankingu beneficjentów zgromadziła już „tylko” 30 mln złotych.

 

Z sondażu Stowarzyszenia Klon/Jawor wynika, że

 

O tym, jak Polacy przekazują 1% podatku pisaliśmy w artykule: 1% – temu dam, kogo znam


Opracowanie na podstawie wyników badań Stowarzyszenia Klon/Jawor "Wolontariat, filantropia, 1%" z 2014 roku.


data publikacji: 2016-12-07
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!