Na czym polega mechanizm 1%?
Co to jest 1%? Na czym polega mechanizm jednoprocentowy? Czy 1% i darowizna to to samo?

 

Jednym z przywilejów dla organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego jest możliwość otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych. 

 

Idea tego mechanizmu polega na tym, że podatnik sam może zadecydować i zadysponować 1% swojego podatku i przekazać go na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Jeśli tego nie zrobi, to podatek trafi tam, gdzie miał trafić pierwotnie, a więc do Skarbu Państwa.

 

Rozwiązanie to wprowadziła ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2003 roku, a mechanizm ten jest wykorzystywany od 1 stycznia 2004 roku.

Czym różni się przekazanie pieniędzy przez mechanizm 1% od darowizny?

Dowiedz się wiecej: Czy organizacja pozarządowa (NGO) i organizacja pożytku publicznego (OPP) to to samo?

Dowiedz się wiecej: Ile jest organizacji pożytku publicznego (OPP) w Polsce?

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie określa szczegółowego sposobu wykorzystania otrzymanych kwot z 1% podatku przez organizację pożytku publicznego. Przepisy wskazują jedynie ogólny cel w postaci wykorzystania tych środków na statutową działalność pożytku publicznego. Sposób wewnętrznej dystrybucji i wykorzystania uzyskanego odpisu powinien odbywać się w zgodzie z przedmiotem działalności określonym w statucie każdej organizacji.

Prawo do korzystania z mechanizmu 1% mają obecnie jedynie te organizacje, które w terminie przekażą do Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej swoje  sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Wykaz organizacji uprawnionych do otrzymywania wpłat z tytułu 1% wraz z numerami rachunków bankowych dostępny jest na stronie pozytek.gov.pl oraz bazy.ngo.pl/opp.

Przeczytaj artykuł badawczy omawiający jak Polacy przekazują 1% podatku: 1% – temu dam, kogo znam

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!