Jak można wspierać organizacje pozarządowe (NGO)?
Czym jest darowizna? Czym jest zbiórka publiczna? Czy 1% podatku jest darowizną? Czy wolontariat to także wsparcie NGO?

 

Organizacje pozarządowe można wspierać materialnie i niematerialnie, poprzez działalność filantropijną (przekazując organizacjom pieniądze lub rzeczy) czy też wolontariacką (poświęcając swój czas, pracując na rzecz organizacji). Wsparcie to, w zależności od swojego charakteru, może odbywać się poprzez przekazanie darowizny, udział w zbiórce publicznej, przekazanie 1% podatku lub wolontariat na rzecz organizacji.

Filantropia

Filantropia pochodzi od greckiego słowa philantropia co oznacza dobroczynność, życzliwość. Jest to działalność osób bądź instytucji polegająca na bezinteresownym udzielaniu pomocy finansowej lub materialnej potrzebującym. Filantropami są osoby lub firmy, które finansowo lub rzeczowo wspierają organizacje pozarządowe poprzez przekazanie darowizny lub udział w zbiórce publicznej.

Darowizna

Darowizna to pieniądze lub rzeczy, które są naszą własnością i które przekazujemy komuś inne­mu, nie chcąc nic w zamian. Darczyńcą może być osoba lub firma, przyjąć darowiznę może natomiast organizacja działająca na rzecz określonych w ustawie celów społecznych. Darowizna jest umową dwustronną, więc nie istnieje możliwość obdarowania kogokolwiek wbrew jego woli. Jeśli więc np. przedsiębiorca chciałby przekazać na rzecz organizacji rzecz zużytą lub wymagającą wysokich kosztów eksploatacji, wówczas organizacja może odmówić jej przyjęcia. Warto pamiętać, że wartość darozwiny darczyńca może odpisać sobie od podatku.

Darowizna to nie jest to samo co przekazanie 1% podatku:

Zbiórka publiczna

Filantropami są także osoby uczestniczące w zbiórkach publicznych. W trakcie trwania zbiórki mogą oni wrzucić pieniądze do puszki, wysłać sms-a czy przekazać ubrania na rzecz potrzebujących. Zbiórka publiczna to publiczne zbieranie rzeczy lub pieniędzy na pewien z góry określony cel, które wymaga zgłoszenia do właściwego urzędu. Cel zbiórki musi być godny poparcia ze względu na interes publiczny, a więc przede wszystkim cel państwowy, oświatowy, zdrowotny, kulturalno-społeczny, religijny lub społeczno-opiekuńczy, np. remont zabytku kultury, budowa szpitala.

 

1% podatku

Organizacje pozarządowe, które mają status organizacji pożytku publicznego, można wspierać finansowo przekazując im 1% podatku dochodowego. 1% nie jest darowizną ani ulgą. Podatnik decyduje, do kogo trafi część podatku dochodowego, który powinien zapłacić państwu – decyduje więc o pieniądzach państwa, a nie własnych. Warto pamiętać, że tylko część organizacji pozarządowych ma status OPP – spośród ponad 117 tys. stowarzyszeń i fundacji tylko 8 tys. może otrzymać 1% podatku.

Dowiedz się więcej: Organizacje pożytku publicznego (OPP) w Polsce Na czym polega mechanizm 1%?

 

Wolontariat

Wolontariat na rzecz organizacji pozarządowych to dobrowolne działanie na rzecz NGO, za które wolontariusz nie otrzymuje wynagrodzenia. Jest to więc praca społeczna polegająca na wsparciu działalności organizacji – może to być zarówno praca w biurze, pomoc w organizowaniu festiwalu teatralnego, prowadzenie warsztatów dla młodzieży czy pomoc przy remoncie placu zabaw.

Dowiedz się więcej: Wolontariat w Polsce

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!