Badamy polskie organizacje po raz 8. Nie ignoruj zaproszenia! Włącz się!
autor(ka): Zespół badawczy Stowarzyszenia Klon/Jawor
Weź udział w największym niezależnym projekcie badawczym dotyczącym NGO. Opowiedz nam o swojej organizacji i zaangażuj się w budowanie wiedzy o polskim sektorze pozarządowym. Przeczytaj, dlaczego warto to zrobić.

Trwa 8. już edycja największego badania organizacji „Kondycja organizacji pozarządowych w Polsce 2018”. Spośród wszystkich zarejestrowanych w Polsce fundacji i stowarzyszeń (czyli ponad 100 tysięcy podmiotów) wylosowaliśmy ich 1,5 tysiąca. Do wylosowanych organizacji zwracamy się mailowo z prośbą o zaangażowanie w ten ważny projekt.

Nie ignoruj zaproszenia do badania, włącz się!

 

Po co prowadzimy badania?

Już od ponad 15 lat Stowarzyszenie Klon/Jawor obserwuje, czym zajmują się organizacje, jak pracują z odbiorcami, jaka jest ich sytuacja finansowa, z jakimi problemami się borykają oraz jakie mają potrzeby. Dzięki naszym regularnym badaniom śledzimy kierunek zmian w sektorze organizacji pozarządowych. Ze zgromadzonej wiedzy korzysta szereg organizacji, m.in. tych, które wspierają rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Raporty z poprzednich edycji badania są dostępne w portalu ngo.pl:

 

Tylko dzięki temu, że losowo dobrane do badania organizacje wypowiedzą się o swojej sytuacji, będziemy mogli wyciągnąć rzetelne wnioski na temat kondycji wszystkich działających w Polsce fundacji i stowarzyszeń. Jeśli Twoja organizacja została wylosowana do badania, bardzo prosimy o poświęcenie chwili czasu na udział w nim. Sprawdź swoją skrzynkę mailową, znajdź zaproszenie do badania, otwórz ankietę i opowiedz nam o swojej organizacji.

W jaki sposób wykorzystywane są wyniki badania?

Badania stowarzyszenie Klon/Jawor to jedyne niezależne źródło kompleksowych informacji o kondycji polskich fundacji i stowarzyszeń. W naszej codziennej pracy stykamy się z dowodami na to, jak często wykorzystywane są wyniki badania „Kondycja organizacji pozarządowych w Polsce”.

Z wyników badania korzystają:

Więcej o tegorocznym badaniu

Metoda realizacji

W tym roku badanie prowadzimy całkowicie online. Oznacza to, że ankieta jest w formie internetowej – przedstawiciele wylosowanych do badania organizacji wypełniają ją samodzielnie, bez pośrednictwa ankietera. Zaproszenia do udziału w badaniu kierujemy do organizacji mailowo, a z częścią kontaktujemy się również telefonicznie. Aby zmniejszyć koszty tego przedsięwzięcia, zdecydowaliśmy się na samodzielną realizację badania, czyli bez wsparcia firmy ankieterskiej (jak to się odbywało przy siedmiu poprzednich edycjach badania). Oznacza to dla nas bardzo duży wysiłek organizacyjny, ale wierzymy, że przy zaangażowaniu organizacji, jesteśmy w stanie zrealizować ten ważny badawczy projekt.

Próba

Wylosowanych 1500 stowarzyszeń i fundacji odzwierciedla w swojej strukturze wszystkie funkcjonujące w Polsce organizacje pozarządowe – ze względu na swoją formę prawną, województwo oraz wielkość miejscowości rejestracji organizacji. Tym samym przebadanie losowo dobranej próby pozwoli nam uzyskać wiarygodne informacje o całym polskim sektorze pozarządowym.

Poufność

Gwarantujemy całkowitą poufność przekazanych w badaniu informacji. Zebrane dane służą jedynie do analiz statystycznych, wyniki badania będą prezentowane zbiorczo, na żadnym etapie nie są i nie będą ujawniane odpowiedzi pojedynczych organizacji.

O kwestionariuszu organizacji

Kwestionariusz organizacji to formularz wypełniany on-line. Zawarte w nim pytania dotyczą m.in. obszarów i sposobów działania organizacji, osób angażujących się w prace organizacji, współpracy organizacji z innymi podmiotami czy sytuacji finansowej organizacji. Dzięki temu uzyskamy pogłębiony i wielowymiarowy obraz kondycji polskich organizacji pozarządowych.

Wypełnienie ankiety zajmuje około pół godziny (to zależy od sytuacji konkretnej organizacji). Możliwe jest wypełnienie ankiety etapami, można kilkakrotnie wracać do tej samej ankiety zaczynając od miejsca, w którym ostatnio została ona zamknięta.

Prosimy o Twoje zaangażowanie w ten ważny projekt. Budujmy wspólnie wiedzę o polskim sektorze pozarządowym!

 

Kontakt:
Projekt prowadzi zespół badawczy Stowarzyszenia Klon/Jawor (Beata Charycka i Marta Gumkowska). Zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem lub telefonicznego pod numerem 22 828 91 28.

 

Klauzula informacyjna


Co to jest NGO? Ile jest w Polsce NGO? Czym zajmują się NGO? Dowiesz się w serwisie fakty.ngo.pl.
źródło: Stowarzyszenie Klon/Jawor
data publikacji: 2018-09-04
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!