Fakty o NGO - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Czy organizacje mogą zarabiać pieniądze?

Organizacje pozarządowe mogą pobierać opłaty za usługi lub produkty. Mają do dyspozycji dwie formy prawne prowadzenia działalności ekonomicznej.

Pierwszą z nich jest działalność gospodarczą. Stowarzyszenia i fundacje mogą ją prowadzić pod warunkiem, że płynące z niej zyski będą przeznaczone na działalność statutową (a więc na realizację głównych celów dla których powstała organizacji, zapisanych w jej statucie). W tym sensie działalność gospodarcza nie może dominować nad działalnością statutową organizacji, a jedynie służyć pozyskaniu środków na działalność statutową.

Drugą formą prowadzenia działalności ekonomicznej jest odpłatna działalność pożytku publicznego. Organizacje prowadzące tego typu działalność mogą pobierać opłaty za działalność statutową, o ile są one związane z działaniami mieszczącymi się w sferach pożytku publicznego określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Także przychody z odpłatna działalność pożytku publicznego muszą być przeznaczone wyłącznie na działalność pożytku publicznego, a wysokość opłat nie może przewyższyć kosztów poniesionych z tytułu prowadzonej działalności.

Reklama
Masz pytanie?