Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Czy organizacje mogą zarabiać pieniądze?

Organizacje pozarządowe mogą pobierać opłaty za usługi lub produkty. Mają do dyspozycji dwie formy prawne prowadzenia działalności ekonomicznej.

Pierwszą z nich jest działalność gospodarczą. Stowarzyszenia i fundacje mogą ją prowadzić pod warunkiem, że płynące z niej zyski będą przeznaczone na działalność statutową (a więc na realizację głównych celów dla których powstała organizacji, zapisanych w jej statucie). W tym sensie działalność gospodarcza nie może dominować nad działalnością statutową organizacji, a jedynie służyć pozyskaniu środków na działalność statutową.

Drugą formą prowadzenia działalności ekonomicznej jest odpłatna działalność pożytku publicznego. Organizacje prowadzące tego typu działalność mogą pobierać opłaty za działalność statutową, o ile są one związane z działaniami mieszczącymi się w sferach pożytku publicznego określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Także przychody z odpłatna działalność pożytku publicznego muszą być przeznaczone wyłącznie na działalność pożytku publicznego, a wysokość opłat nie może przewyższyć kosztów poniesionych z tytułu prowadzonej działalności.

Reklama
Masz pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo