Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Czy organizacje pozarządowe płacą podatki?

Organizacje nie są bezwarunkowo zwolnione z podatków. Występujące w polskim prawie zwolnienia organizacji z płacenia podatku dotyczą określonych sytuacji i trzeba je rozważać oddzielnie dla każdego rodzaju opodatkowania.

Organizacje są zobowiązane przede wszystkim do płacenia:

  • podatku dochodowego od osób prawnych,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatku od towarów i usług, czyli VAT.

Inne podatki, które mogą dotyczyć organizacji, to m.in.: podatek od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych i od środków transportowych.

Reklama
Masz pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo