Fakty o NGO - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Czy prezes/ prezeska stowarzyszenia lub fundacji może dostawać pensję?

Tak, prezesi i prezeski stowarzyszeń oraz fundacji (a także inni członkowie zarządu) mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z byciem członkiem/członkinią zarządu.

W stowarzyszeniu jest to możliwe w wyniku  nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach z 20 maja 2016. W fundacjach było to możliwe już wcześniej.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj: http://poradnik.ngo.pl/wybory-do-wladz-organizacji-pozarzadowych

Jak to wygląda w liczbach? Na podstawie badania Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015 wiemy, że większość (86%) członków zarządu aktywnie uczestniczy w życiu organizacji, ale stosunkowo rzadko są w niej zatrudnieni.

  • Zarządy 65% organizacji składają się tylko i wyłącznie z osób, które działają w organizacji społecznie, bez wynagrodzenia.
  • W 15% organizacji co najmniej jeden członek zarządu pracuje w niej regularnie za wynagrodzeniem.
Reklama
Masz pytanie?