Fakty o NGO - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Czym się różni stowarzyszenie od fundacji?

Fundacja i stowarzyszenie to dwie różne i najbardziej typowe formy prawne organizacji pozarządowych.

Formalną różnicę między nimi prezentuje poniższe zestawienie, jednak w praktyce ich sposób działania może być zbliżony.

Fundacja Stowarzyszenie

założyciele

 • fundator/założyciel – jeden lub wielu

członkowie

 • nie występuje pojęcie „członkostwa” 

władze

 • zarząd
 • organ kontroli wewnętrznej (rada fundacji, rada nadzorcza, komisja rewizyjna) – nieobowiązkowo

cele i formy działań

 • cel powinien być zgodny z prawem, społecznie lub gospodarczo użyteczny, 
 • cel niezarobkowy
 • cel nie może polegać na wspieraniu członków władz
 • cel nie może być nierealny
 • możliwość prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego

odbiorcy działań

 • osoby spoza organizacji

majątek

 • podstawą działania fundacji jest majątek, w który fundację wyposaża fundator – tzw. fundusz założycielski ustanowiony przez fundatora, mogą to być zarówno pieniądze jak i ruchomości oraz nieruchomości
 • odrębny fundusz w wysokości min. 1000 zł na działalność gospodarczą

źródła finansowania

 • administracja centralna i samorządowa (np. dotacje)
 • organizacje grantodawcze
 • osoby fizyczne i prawne (np. darowizny, zbiórki publiczne)
 • własna działalność zarobkowa (odpłatna działalność pożytku publicznego, działalność gospodarcza)

założyciele

 • min. 7 założycieli

członkowie

 • są członkowie

władze

 • walne zebranie członków
 • komisja rewizyjna
 • zarząd

cele i formy działań

 • możliwy jest każdy cel zgodny z prawem
 • cel niezarobkowy
 • celem może być wspieranie własnych członków (np. Stowarzyszenie Miłośników Gry w Krykieta, którego głównym celem jest rozwój zainteresowań i wspieranie członków stowarzyszenia)
 • cele mogą być nierealne , nierzeczywiste
 • możliwość prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego

odbiorcy działań

 • członkowie organizacji i/lub osoby spoza organizacji

majątek

 • na etapie tworzenia nie jest potrzebny majątek (to ludzie stanowią „kapitał”)

źródła finansowania

 • administracja centralna i samorządowa (np. dotacje)
 • organizacje grantodawcze
 • osoby fizyczne i prawne (np. darowizny, zbiórki publiczne)
 • własna działalność zarobkowa (odpłatna działalność pożytku publicznego, działalność gospodarcza)
 • składki członkowskie
Reklama
Masz pytanie?