Fakty o NGO - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Jakie podmioty zaliczamy do trzeciego sektora?

Trzeci sektor tworzą organizacje, które ani nie są nastawione na zysk (non-profit), ani nie stanowią elementu struktury państwa i w tym sensie są „pozarządowe”.

W języku polskim funkcjonuje kilka nazw organizacji trzeciego sektora. Mówi się o nich:

 • organizacje pozarządowe
 • organizacje społeczne,
 • NGO (skrót od ang. non-profit organizations)
 • organizacje non-profit,
 • organizacje ochotnicze,
 • organizacje obywatelskie,
 • organizacje niezależne,
 • organizacje użyteczności publicznej.

Także na świecie także używane są różne nazwy na podmioty trzeciego sektora: civil society organization (CSOs)charitable organizations, non-profit organizations (NGO), _a także na sam sektor: voluntary sector_ czy independent sector.

Organizacje trzeciego sektora mogą w Polsce korzystać z różnych form prawnych. Najczęściej są to:

 • fundacje
 • stowarzyszenia (w tym m.in. ochotnicze straże pożarne i kluby sportowe).

a także mniej liczne grupy organizacji:

 • organizacje działające na podstawie odrębnych przepisów, jak np. Polski Czerwony Krzyż, Polski Związek Działkow­ców, koła łowieckie, komite­ty społeczne (np. społeczne komitety budowy dróg, wodociągów)
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • spółdzielnie socjalne
 • spółki działające nie dla zysku
 • partie polityczne
 • związki zawodowe
 • samorządy zawodowe
 • federacje i konfederacje pracodawców
 • izby gospodarcze
 • izby rzemieślnicze
 • organizacje kościelne
 • związki rolników, kółka rolnicze i kola gospodyń wiejskich
 • grupy, takie jak kluby osiedlowe czy grupy wsparcia, grupy samo­pomocowe.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj co to są organizacje pozarządowe w poradnik.ngo.pl

Reklama
Masz pytanie?