Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Jakie podmioty zaliczamy do trzeciego sektora?

Trzeci sektor tworzą organizacje, które ani nie są nastawione na zysk (non-profit), ani nie stanowią elementu struktury państwa i w tym sensie są „pozarządowe”.

W języku polskim funkcjonuje kilka nazw organizacji trzeciego sektora. Mówi się o nich:

 • organizacje pozarządowe
 • organizacje społeczne,
 • NGO (skrót od ang. non-profit organizations)
 • organizacje non-profit,
 • organizacje ochotnicze,
 • organizacje obywatelskie,
 • organizacje niezależne,
 • organizacje użyteczności publicznej.

Także na świecie także używane są różne nazwy na podmioty trzeciego sektora: civil society organization (CSOs), charitable organizations, non-profit organizations (NGO), _a także na sam sektor: voluntary sector_ czy independent sector.

Organizacje trzeciego sektora mogą w Polsce korzystać z różnych form prawnych. Najczęściej są to:

 • fundacje
 • stowarzyszenia (w tym m.in. ochotnicze straże pożarne i kluby sportowe).

a także mniej liczne grupy organizacji:

 • organizacje działające na podstawie odrębnych przepisów, jak np. Polski Czerwony Krzyż, Polski Związek Działkow­ców, koła łowieckie, komite­ty społeczne (np. społeczne komitety budowy dróg, wodociągów)
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • spółdzielnie socjalne
 • spółki działające nie dla zysku
 • partie polityczne
 • związki zawodowe
 • samorządy zawodowe
 • federacje i konfederacje pracodawców
 • izby gospodarcze
 • izby rzemieślnicze
 • organizacje kościelne
 • związki rolników, kółka rolnicze i kola gospodyń wiejskich
 • grupy, takie jak kluby osiedlowe czy grupy wsparcia, grupy samo­pomocowe.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj co to są organizacje pozarządowe w poradnik.ngo.pl

Reklama
Masz pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo