Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Kto może być wolontariuszem w organizacji pozarządowej?

Wolontariuszem może być każdy, kto chce dobrowolne i bez wynagrodzenia działać na rzecz organizacji.

Wolontariuszem można być w organizacji pozarządowej, ale także parafii, domu kultury, szkole czy szpitalu. We wszystkich tych placówkach wolontariusze mogą być angażowani do wsparcia działalności statutowej, w szczególności w sferach pożytku publicznego (wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego).

Wolontariusze nie mogą wspierać prowadzenia działalności gospodarczej – zarówno prowadzonej przez organizacje pozarządowe, jak i prywatne przedsiębiorstwa.

Osoby niepełnoletnie mogą zostać wolontariuszami pod warunkiem uzyskania zgody opiekunów prawnych.

Reklama
Masz pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo