Fakty o NGO - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Jednym z przywilejów organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego (tzw. OPP) jest możliwość otrzymywania 1,5% podatku od osób fizycznych.

Idea tego mechanizmu polega na tym, że podatnik sam może zadysponować 1,5% swojego podatku i przekazać go na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Jeśli tego nie zrobi, to jego 1,5% podatku trafi tam, gdzie pozostałe 98,5%, a więc do Skarbu Państwa.

Rozwiązanie to wprowadziła Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 roku (mechanizm 1% jest wykorzystywany od 1 stycznia 2004 roku, a od 2023 roku można przekazywać 1,5 % podatku). Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie określa szczegółowego sposobu wykorzystania otrzymanych kwot z 1,5% podatku przez organizację pożytku publicznego. Przepisy wskazują jedynie ogólny cel w postaci wykorzystania tych środków na statutową działalność pożytku publicznego. Sposób wewnętrznej dystrybucji i wykorzystania uzyskanego odpisu powinien odbywać się w zgodzie z przedmiotem działalności określonym w statucie każdej organizacji.

Prawo do korzystania z mechanizmu 1,5% mają obecnie jedynie te OPP, które w ustawowym terminie zamieszczą w internetowej bazie sprawozdań, którą prowadzi Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Wykaz organizacji uprawnionych do otrzymywania wpłat z tytułu 1,5% dostępny jest na stronie  https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/ oraz https://pozytek.ngo.pl/.

Reklama

Masz pytanie?