Fakty o NGO - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik PDF czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Jednym z przywilejów organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego (tzw. OPP) jest możliwość otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych.

Idea tego mechanizmu polega na tym, że podatnik sam może zadysponować 1% swojego podatku i przekazać go na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Jeśli tego nie zrobi, to jego 1% podatku trafi tam, gdzie pozostałe 99%, a więc do Skarbu Państwa.

Rozwiązanie to wprowadziła Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 roku (mechanizm 1% jest wykorzystywany od 1 stycznia 2004 roku). Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie określa szczegółowego sposobu wykorzystania otrzymanych kwot z 1% podatku przez organizację pożytku publicznego. Przepisy wskazują jedynie ogólny cel w postaci wykorzystania tych środków na statutową działalność pożytku publicznego. Sposób wewnętrznej dystrybucji i wykorzystania uzyskanego odpisu powinien odbywać się w zgodzie z przedmiotem działalności określonym w statucie każdej organizacji.

Prawo do korzystania z mechanizmu 1% mają obecnie jedynie te OPP, które w ustawowym terminie zamieszczą w internetowej bazie sprawozdań, którą prowadzi Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Wykaz organizacji uprawnionych do otrzymywania wpłat z tytułu 1% dostępny jest na stronie  https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/ oraz https://pozytek.ngo.pl/.

Reklama

Masz pytanie?