Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

"Aktywność obywatelska", Marek Solon-Lipiński

10 sierpnia 2015

Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza do zapoznania się z opracowaniem Marka Solona-Lipińskiego na temat nastawienia obywatelek i obywateli do uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji.

Reklama

"Od momentu transformacji ustrojowej pokutuje w Polsce przekonanie, że jesteśmy narodem mało aktywnym, niechętnym do współpracy na poziomie lokalnym i do udziału w procesach podejmowania decyzji. Bliższe przyjrzenie się tym sprawom prowadzi jednak do konkluzji, że sytuacja nie jest tak zła, jak można byłoby się spodziewać, a pewne trendy wskazują wręcz na to, że mieszkańcy naszego kraju coraz chętniej angażują się w sprawy publiczne.

Organizacje pozarządowe mimo upływu 25 lat od rozpoczęcia transformacji ustrojowej, wciąż często postrzegane są przez administrację jako nie do końca rozpoznany byt, z którym nie zawsze należy się liczyć. Obywatele i ich inicjatywy również często bywają traktowane czysto przedmiotowo – i z łatwością ich wysiłki na rzecz zmian są lekceważone i ukrócane przez polityków i urzędników. Jednakże okazuje się, że mimo tych przeciwności oczekiwania społeczne względem reaktywności decydentów na obywatelskie zaangażowanie nie maleją, a rosną. Dzieje się w tym temacie coraz więcej, a narzędzia partycypacji, które często do tej pory bywały martwe, z roku na rok wykorzystywane są częściej. Władze – zarówno lokalne, jak i centralne – często nie wiedzą jak na taką aktywność reagować. Kwestią czasu jest jednak to, że będą one musiały wypracować mechanizmy odpowiadania na zapotrzebowanie obywateli w tym względzie.

Aktywność obywatelska może być mierzona na wiele sposobów. Każdy z czynników, takich jak frekwencja wyborcza, udział w formalnych i nieformalnych działaniach mających na celu wpływ na podejmowanie decyzji publicznych, czy ogólna chęć do zrzeszania się i działania w organizacjach non-profit, ilustruje pewne jej aspekty.

W poniższej analizie nacisk położony zostanie na wskazanie zróżnicowanych zmiennych, które mogłyby świadczyć na rzecz tezy o wzroście zainteresowania Polaków uczestnictwem w procesach podejmowania decyzji. Wskazane zostaną dane deklaratywne – pochodzące z badań społecznych, jak i dane „faktyczne” – opisujące rzeczywiste procesy wypełniające definicję zaangażowania obywatelskiego." Marek Solon-Lipiński

Zapraszamy do zapoznania się z całym tekstem autora: http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Aktywnosc_obywatelska.pdf

Nota o autorze:

Marek Solon-Lipiński - socjolog, współpracował m.in. z Fundacją im. Stefana Batorego i Instytutem Spraw Publicznych. Ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Członek Rady warszawskiego Klubu Jagiellońskiego, założyciel Fundacji Archipelag.