Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Nowa publikacja: Mów do rzeczy

22 października 2013

W jaki sposób wykorzystywać dane w działaniach rzeczniczych organizacji pozarządowych? Jak w oparciu o nie budować argumentację? Skąd pozyskiwać i analizować dane, jak je pokazywać? Na te pytania próbuje odpowiedzieć publikacja „Mów do rzeczy. Jak korzystać z danych w działaniach rzeczniczych?”, przygotowana przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Reklama

Pobierz tekst publikacji - kliknij po prawej stronie artykułu w "pliki do pobrania".

Ze wstępu

Organizacje pozarządowe, jeśli w ogóle pojawiają się jako rzecznicy, to często sposób, w jaki to czynią (lub do którego są przez innych redukowane), sprowadza się do używania raczej emocji niż argumentów i różnych form veta zamiast propozycji rozwiązań. Takie działania są potrzebne i skuteczne jako instrumenty rzecznictwa, ale nie powinny być jedynymi. Mamy nadzieję, że lektura tej książki będzie pomocna w wykorzystywaniu różnorodnych sposobów budowania przekazu rzeczniczego. (…)

Książka powstała z przekonania, że w działaniach organizacji rzeczniczych (zarówno tych funkcjonujących ogólnopolsko, jak i lokalnie) tego rodzaju podejście jest istotnie potrzebne, a żeby je prowadzić, potrzebne są określone kompetencje. Nie da się ich nabyć wyłącznie poprzez lekturę niniejszego podręcznika, ale jest szansa, że pomoże on nieco uporządkować wiedzę w tym zakresie. (…)

Z góry musimy uprzedzić, że wiele poruszanych tu kwestii zostało intencjonalnie opisanych w sposób dość uproszczony. W pewnym sensie niniejszy podręcznik można traktować jako rodzaj wstępu i zachęty do dalszych własnych poszukiwań.

***

Publikacja powstała w oparciu o materiały i doświadczenia zebrane w trakcie prowadzonego przez Stocznię kursu „Rzecznictwo oparte o dowody”. Odbywał się on w ramach projektu „Dane, debata, demokracja (3D)”, realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.