Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Organizacje pacjenckie w Polsce. Raport z badań 2017

21 lutego 2018

Można szacować, że w Polsce jest aktywnych około 1 tys. organizacji skoncentrowanych na działalności na rzecz pacjentów. Czym się zajmują? W jaki sposób działają? Jaka jest ich baza członkowska? Z jakimi problemami się borykają? Z kim współpracują? Zapraszamy do lektury raportu.

Reklama

Stowarzyszenie Klon/Jawor na zlecenie Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej przeprowadziło w 2017 roku badanie organizacji działających na rzecz pacjentów. To pierwszego tego typu badanie w Polsce!

Badanie składało się z ankiet on-line oraz szeregu pogłębionych wywiadów indywidualnych z największymi organizacjami pacjenckimi. Raport prezentuje wyniki z tego badania, a szerszego kontekstu dla tych danych dostarczają wyniki z badania „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015” dla organizacji ochrony zdrowia.

Spis treści:
1. Najważniejsze dane
2. Wstęp
3. Podstawowe informacje o organizacjach
4. Działalność organizacji
5. Zasoby organizacji
6. Partnerzy organizacji
7. Problemy i potrzeby organizacji

                                                                                                                                                                                                       

Źródło: IPPEZ