Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Raport „Kondycja warszawskiego sektora pozarządowego 2015”

27 stycznia 2016

Raport prezentuje dane dotyczące warszawskiego sektora pozarządowego i zestawia je z obrazem stowarzyszeń i fundacji z całej Polski. W raporcie znajdziemy informacje dotyczące dziedzin i form działań organizacji, ich zasobów finansowych, materialnych i ludzkich, a także najważniejszych problemów. Duża część raportu jest poświęcona relacjom z partnerami stołecznych organizacji, w tym współpracy z Urzędem m.st. Warszawy.

Reklama

Raport „Kondycja warszawskiego sektora pozarządowego 2015” przedstawia informacje dotyczące funkcjonowania stołecznych stowarzyszeń i fundacji. W celu pogłębienia wniosków z badań dane zostały zaprezentowane na tle informacji o całym polskim sektorze pozarządowym (zebranych w ramach ogólnopolskich badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015”).

W kolejnych rozdziałach znajdują się dane dotyczące wielkości, obszarów i form działalności organizacji, ich zasobów i sposobów działania, a także najważniejszych potrzeb i problemów. Obszerna część raportu jest poświęcona relacjom z ważnymi partnerami stołecznych organizacji, w tym współpracy z Urzędem m.st. Warszawy.

Pogłębiona analiza stołecznego sektora pozarządowego była możliwe dzięki badaniom sfinansowanym ze środków urzędu m.st. Warszawy. Badania ogólnopolskie zostały zrealizowane w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Dokument można pobrać tu: Raport „Kondycja warszawskiego sektora pozarządowego 2015”

Źródło: ngo.um.warszawa.pl