Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Raport: Współpraca biznes - NGO w województwie lubuskim

27 sierpnia 2015

Dostępny jest raport statystyczny z badania przeprowadzonego przez Fundację CSR Profit w zakresie oczekiwań i doświadczeń we współpracy biznesu i NGO w województwie lubuskim.

Reklama

Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wsparcie dla współpracy partnerskiej – wiedza, narzędzia, praktyka” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Głównym celem projektu realizowanego przez zielonogórską fundację jest wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych w kontaktach z biznesem w celu realizacji partnerskich projektów na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej.

Opublikowany raport zawiera opracowane dane, zebrane podczas badania prowadzonego przez fundację w okresie trwania projektu. Celem badania było poznanie preferencji przedstawicieli drugiego (biznes) oraz trzeciego (NGO) sektora odnośnie nawiązywania wzajemnej współpracy, motywów za tym stojących, jak również charakteru i skutków podjętej relacji.

Jak wskazuje raport, przedsiębiorstwa najczęściej decydują się na współpracę z partnerem społecznym ze względu na: chęć uzyskania wsparcia merytorycznego, bezpośredniego trafienia do grupy docelowej oraz zbudowania lub utrzymania pozytywnego wizerunku firmy. Nieco rzadziej motywem jest zbieżność działalności danej organizacji pozarządowej z misją bądź strategią firmy, stosunkowo wysoka popularność organizacji w regionie oraz fakt przedstawienia przez daną organizację interesującego projektu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi rezultatami naszego badania.

Pobierz raport w formacie pdf klik

Źródło: Fundacja CSR Profit