Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

"Współpraca m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi" 2013, Stowarzyszenie Klon/Jawor

28 lutego 2014

Najnowszy raport badawczy Stowarzyszenia Klon/Jawor zrealizowany na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy zawiera diagnozę jakości współpracy pomiędzy miastem a organizacjami pozarządowymi. Dotyczy wielu aspektów współpracy, zarówno finansowej, jak i pozafinansowej.

Reklama

Całość raportu znajduje się na stronie Urzędu m.st. Warszawy:

http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykuly/raport_calosc_wspolpraca_warszawa_ngo_klonjawor.pdf

W raporcie znajdują się informacje dotyczące roli organizacji pozarzadowych w świetle najważniejszych dokumentów strategicznych miasta, podstawowe wskaźniki dotyczące kondycji warszawskiego III sektora oraz analiza dotycząca postrzegania roli organizacji pozarządowych przez urzędników.

Przedmiotem szczegółowej analizy jest także współpraca finansowa miasta z organizacjami, szczególnie w odniesieniu do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

W raporcie znajduje się też analizy dotycząca stanu współpracy pozafinansowej. Dotyczy ona zwłaszcza konsultacji oraz oceny funkcjnowania komisji dialogu społecznego.

Całość jest próbą odpowiedzi na pytanie o stan współpracy pomiędzy samorządem, a trzecim sektorem w stolicy. Szczególną uwagę poświęcono barierom tej współpracy oraz pojawiąjacym się dobrym praktykom.

Całość raportu możńa pobrać ze strony Urzędu m.st. Warszawy:

http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykuly/raport_calosc_wspolpraca_warszawa_ngo_klonjawor.pdf

Dostępny jest również osobny raport z badania jakościowego:

http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykuly/raport_badanie_jakosciowe.pdf

oraz badania ilościowego:

http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykuly/raport_badanie_ilosciowe.pdf

Źródło: Stowarzyszenie Klon/Jawor