Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Współpraca NGO z Urzędem m.st. Warszawy. Raport z badań 2017

22 lutego 2018

To już kolejna edycja badania współpracy warszawskich NGO z Urzędem m.st Warszawy. Dowiedz się, jakie są najważniejsze czynniki wpływające na relacje pomiędzy Miastem a trzecim sektorem, jak obie strony oceniają tę współpracę oraz jakie nastąpiły zmiany między 2013 a 2017 rokiem.

Reklama

Badanie koncentrowało się zarówno na współpracy finansowej, jak i pozafinansowej (konsultacje, komisje dialogu społecznego). Na podstawie wyników sformułowano także szereg rekomendacji dla Miasta.

Co się zmieniło na przestrzeni ostatnich czterech lat? Przytaczamy kilka faktów z badania.

Wzrosło nie tylko samo zainteresowanie środkami miejskimi i dzielnicowymi, ale i skuteczność w ich pozyskiwaniu. Większość organizacji ma jednak problemy na etapie konstruowania budżetu. Problemem jest m.in. brak wiedzy dotyczącej kosztów, które można finansować z dotacji. Niezmiennie brakuje także informacji zwrotnej dotyczącej przyczyny odrzucenia wniosku przez komisję konkursową. Jednocześnie znacząco wzrosło zaufanie do komisji oceniających wnioski.

68% organizacji działających na rzecz Warszawy słyszało o KDS, a 59% o DKDS. Poważnym problemem dla przedstawicieli warszawskich urzędów jest mała aktywność organizacji w komisjach dialogu społecznego (w tym niska frekwencja na spotkaniach). Także niemal połowa organizacji zgadza się, że aktywność pozarządowych uczestników KDS i DKDS jest zbyt niska.


Spis treści:

1. Wstęp

2. Podsumowanie najważniejszych wyników i rekomendacje

3. Współpraca finansowa

4. Konsultacje, w tym komisje dialogu społecznego (KDS oraz DKDS)

5. Inne formy współpracy i wsparcia, w tym SCWO

6. Komunikacja

7. Ocena współpracy, problemy, oczekiwania

8. Nota metodologiczna

Badanie składało się z komponentu ilościowego (422 ankiet wypełnionych przez NGO online) oraz jakościowego (24 wywiady indywidualne z przedstawicielami NGO i urzędów).

Badanie i raport zostały zrealizowane przez Stowarzyszenie Klon/Jawor na zlecenie i przy współpracy z Urzędem m.st. Warszawy.

 

Źródło: ngo.um.warszawa.pl