Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Raport Stowarzyszenia Klon/Jawor

3 grudnia 2015

Ilu z nas angażuje się w działania społeczne? Co sądzimy o wolontariacie? Co wpływa na decyzję o tym czy i komu przekazać 1 procent podatku? To tylko kilka wybranych zagadnień, przedstawionych w najnowszym raporcie badawczym „Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków”, przygotowanym przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Reklama

Od trzech miesięcy na stronach ngo.pl prezentujemy najnowsze dane na temat aktywności społecznej Polek i Polaków. Pisaliśmy, jak wygląda obecnie zagadnienie wolontariatu w Polsce, a także w jaki inny sposób obywatele aktywizują się społecznie. Opisywaliśmy czynniki wpływające na filantropię i skłonność do przekazywania 1% podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego, a także wizerunek organizacji społecznych. Teraz wszystkie te informacje można znaleźć w raporcie „Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków”.

Z rozdziału o wolontariacie dowiemy się, jak Polacy rozumieją ten termin i co sądzą o osobach, które angażują się w taką formę aktywności. Szczególną uwagę poświęcono wolontariatowi w ramach organizacji. Raport zawiera diagnozę barier, które zniechęcają Polki i Polaków do zaangażowania się w wolontariat. Dla fundacji i stowarzyszeń szczególnie cenna może być informacja, że 67 procent badanych nie włącza się w tę formę aktywności, bo… nikt ich o to nie poprosił! Zespół badawczy przeanalizował także czynniki, które skłaniają aktywną część społeczeństwa do podejmowania działań na rzecz innych. W skład raportu wchodzi także analiza wizerunku wolontariatu w prasie oraz w mediach społecznościowych.

Raport opisuje również inne formy – poza wolonatriatem – zaangażowania społecznego Polek i Polaków. Okazuje się, że jeśli potraktujemy wszystkie typy zaangażowania społecznego łącznie, to w 2013 roku aktywnych społecznie było 34% Polaków i Polek! Publikacja zawiera więc także informacje o działaniach podejmowanych w sposób niesformalizowany, których adresatami są obcy ludzie lub własne otoczenie, miejscowość, lokalna społeczność. Chodzi tu, na przykład o, robienie komuś zakupów, pomoc w nauce, opiekę lub sprzątanie okolicy, wspólną budowę lub remont budynków publicznych, dróg, organizowanie lokalnych imprez.

Poza szeroko rozumianą aktywnością społeczną zespół badawczy Stowarzyszenia Klon/Jawor wziął także pod lupę filantropię oraz przekazywanie 1% podatku na rzecz OPP. Raport zawiera analizę czynników skłaniających oraz zniechęcających polskie społeczeństwo do materialnego wspierania organizacji.

Ostatnia część raportu dotyczy natomiast wizerunku i wiedzy o organizacjach pozarządowych. Stowarzyszenie Klon/Jawor zbadało, co wpływa na wiarygodność organizacji. To ważne, bo właśnie wiarygodność fundacji i stowarzyszeń jest jednym z najważniejszych warunków dla zaangażowania Polek i Polaków nie tylko w filantropię, ale także w wolontariat na rzecz organizacji pozarządowych.

Dane zebrane w najnowszym raporcie tworzą pełen obraz naszego zaangażowania społecznego. Wnioski z badań mogą być szczególnie przydatne dla organizacji. Fundacje i stowarzyszenia znajdą tam wiele informacji, które mogą pomóc włączać w ich działania coraz większą liczbę osób.

Zachęcamy do lektury!

Całość raportu dostępna jest tutaj >>

Źródło: Stowarzyszenie Klon/Jawor