Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/
"Czy obywatele mają wpływ na sprawy publiczne", Michał Strzeszewski, komunikat z badań CBOS, styczeń 2008
"Wolontariat, filantropia i 1% - raport z badań 2007", Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008
"Polacy o swojej aktywności społecznej", Bogna Wciórka, Komunikat z badań CBOS, luty 2008
"Indeks społeczeństwa obywatelskiego w Polsce 2007", Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008
"Trzeci sektor dla zaawansowanych. Nowoczesne państwo i organizacje pozarządowe. Wybór tekstów". Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008
"Globalny Raport Korupcji 2007. Korupcja w systemach prawnych", Transparency International, 2007
"Spojrzenie na demokrację po nowych wyborach parlamentarnych", CBOS, listopad 2007
"Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu", Marek Rymsza, Grzegorz Makowski, Magdalena Dudkiewicz (red), ISP, Warszawa 2007
"Zmiana w społeczności lokalnej", Tomasz Kaźmierczak (red.), ISP, Warszawa 2007
"Dostęp organizacji pozarządowych do funduszy strukturalnych", Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2007
"Wolontariat, filantropia i 1% - raport z badań 2006", Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2007
"Indeks społeczeństwa obywatelskiego w Polsce 2005", Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006
"Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych 2006", Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006
"Organizacje pozarządowe jako partner administracji publicznej", FISE, Warszawa 2006
"Geografia polskiej ekonomii społecznej", FISE, Warszawa 2006
"Wolontariat, filantropia i 1% - raport z badań 2005", Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006
"Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych 2004", Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2005
"Wolontariat, filantropia i 1% - raport z badań 2004", Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2005
"Głos w dyskusji nad Strategią Wspierania Inicjatyw Obywatelskich", Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2004
"Wolontariat, filantropia i 1% - raport z badań 2003", Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2004