Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Mierzenie efektywności i wpływu społecznego działań CSR. Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2012
80 stron
Fundacje korporacyjne w Polsce. Raport z badania 2012
66 stron
Badanie standardów zarządzania finansami w organizacjach
51 stron
Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, ISP 2011
Dobrze inwestuj w dobro, ARFP 2013
31 stron
Aktywność społeczna w organizacjach obywatelskich, CBOS 2012
16 stron
Potencjał społecznikowski i zaangażowanie Polaków w wolontariat, CBOS 2012
18 stron
Współpraca samorządów i NGO w zakresie edukacji, CEO 2012
29 stron
Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej. Raport z badań 2009
70 stron
Kondycja warszawskiego III sektora. Raport z badań 2010
60 stron
Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badań 2010
85 stron
Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: wolontariat, filantropia, 1%
45 stron
Polskie organizacje pozarządowe. Raport z badań 2010
36 stron
Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich w latach 1998-2010,CBOS 2010
17 stron
Działalność społeczna Polaków, CBOS 2010
18 stron
Dobroczynność w Polsce. CBOS 2010
11 stron
Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badań 2008
139 stron
Ekonomizacja organizacji pozarządowych. Możliwość czy konieczność. Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008
88 stron
Zmierzyć, co niemierzalne, czyli o pomiarze oddziaływania społecznego. Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008
72 stron
Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej w środowisku lokalnym, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008
108 stron