Fakty o NGO - ngo.pl

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik PDF czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, ISP 2012
Młody, bogaty, wykształcony, religijny - mit polskiego wolontariusza. Badania 2011
16 stron
Współpraca w obszarze kultury. Raport z badań 2013
184 stron
Analiza rozwiązań legislacyjnych dotyczących wolontariatu w Europie, Stocznia, 2011
12 stron
To jest wolontariat, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, 2011
41 stron
Organizacje pozarządowe 2012 - filmy
Organizacje pozarządowe 2012 - artykuły badawcze
Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce. Raport z badań 2012
121 stron
Fakty o NGO w lżejszej formie. Broszura z badań 2012
2 stron
Mierzenie efektywności i wpływu społecznego działań CSR. Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2012
80 stron
Fundacje korporacyjne w Polsce. Raport z badania 2012
66 stron
Badanie standardów zarządzania finansami w organizacjach
51 stron
Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, ISP 2011
Dobrze inwestuj w dobro, ARFP 2013
31 stron
Aktywność społeczna w organizacjach obywatelskich, CBOS 2012
16 stron
Potencjał społecznikowski i zaangażowanie Polaków w wolontariat, CBOS 2012
18 stron
Współpraca samorządów i NGO w zakresie edukacji, CEO 2012
29 stron
Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej. Raport z badań 2009
70 stron
Kondycja warszawskiego III sektora. Raport z badań 2010
60 stron
Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badań 2010
85 stron