Potencjał społecznikowski i zaangażowanie Polaków w wolontariat, CBOS 2012
18 stron
Współpraca samorządów i NGO w zakresie edukacji, CEO 2012
29 stron
Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej. Raport z badań 2009
70 stron
Kondycja warszawskiego III sektora. Raport z badań 2010
60 stron
Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badań 2010
85 stron
Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: wolontariat, filantropia, 1%
45 stron
Polskie organizacje pozarządowe. Raport z badań 2010
36 stron
Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich w latach 1998-2010,CBOS 2010
17 stron
Działalność społeczna Polaków, CBOS 2010
18 stron
Dobroczynność w Polsce. CBOS 2010
11 stron
Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badań 2008
139 stron
Ekonomizacja organizacji pozarządowych. Możliwość czy konieczność. Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008
88 stron
Zmierzyć, co niemierzalne, czyli o pomiarze oddziaływania społecznego. Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008
72 stron
Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej w środowisku lokalnym, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008
108 stron
Społeczny kontekst rozwoju ekonomii społecznej w Polsce w latach 2005-2007, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008
98 stron
Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej Raport z badań 2008
52 stron
Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008
Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2007
80 stron
Indeks społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Raport z badań 2007
Trzeci sektor dla zaawansowanych. Nowoczesne państwo i organizacje pozarządowe. Wybór tekstów. Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008