Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Dotacja to bezzwrotna pomoc finansowa, którą organizacje pozarządowe mogą otrzymać od donatora, na jakiś cel zgodny z jej statutem.

Dotacja najczęściej jest udzielona na zrealizowanie jakiegoś konkretnego działania, jednak może być też przeznaczona na wsparcie instytucjonalne organizacji, czyli np. na zakup sprzętu, szkolenia dla pracowników itp. Ubieganie się o dotację najczęściej wiąże się z przygotowaniem i przedstawieniem donatorowi wniosku/projektu lub listu intencyjnego, w którym opisane są zakładane cele wykorzystania dotacji, planowane działania, ich harmonogram i budżet.

Reklama