Fakty o NGO - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Dotacja to bezzwrotna pomoc finansowa, którą organizacje pozarządowe mogą otrzymać od donatora, na jakiś cel zgodny z jej statutem.

Dotacja najczęściej jest udzielona na zrealizowanie jakiegoś konkretnego działania, jednak może być też przeznaczona na wsparcie instytucjonalne organizacji, czyli np. na zakup sprzętu, szkolenia dla pracowników itp. Ubieganie się o dotację najczęściej wiąże się z przygotowaniem i przedstawieniem donatorowi wniosku/projektu lub listu intencyjnego, w którym opisane są zakładane cele wykorzystania dotacji, planowane działania, ich harmonogram i budżet.

Reklama