Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Rada fundacji to organ kontrolny i/lub opiniujący w fundacji.

Podobną funkcję może też pełnić: rada fundatorów, rada nadzorcza czy komisja rewizyjna. Jednak żadne z tych ciał nie jest w fundacjach obligatoryjne.

Reklama