Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Statut to akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania organizacji pozarządowej.

Wszelkie działania, prowadzone przez stowarzyszenie lub fundację, muszą być zgodne ze statutem (muszą z niego wynikać) i nie mogą mu zaprzeczać.

Reklama