Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Trzeci sektor (występuje także pisownia „III sektor” lub „3 sektor”) to nazwa stosowana wobec ogółu organizacji pozarządowych.

Trzeci sektor (występuje także pisownia „III sektor” lub „3 sektor”) to nazwa stosowana wobec ogółu organizacji pozarządowych. Określenie to, przeniesione z języka angielskiego (third sector), nawiązuje do koncepcji podziału aktywności społeczno-gospodarczej nowoczesnych państw demokratycznych na trzy sektory.

  • Pierwszy sektor to instytucje państwa (administracja publiczna szczebla rządowego i samorządowego, instytucje publiczne).
  • Do drugiego sektora zaliczamy prywatne podmioty nastawione na zysk (for-profit), a więc biznes, przedsiębiorstwa prywatne.
  • Trzeci sektor to organizacje pozarządowe, które ani nie są nastawione na zysk (non-profit), ani nie stanowią elementu struktury państwa i w tym sensie są „poza-rządowe”.
    Trzeci sektor to wszystkie formy działań społecznych mieszczące się pomiędzy państwem a rynkiem.
    Trzeci sektor nazywa się także sektorem obywatelskim, sektorem społecznym, a także sektorem pozarządowym.
Reklama