Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Walne zebranie / zgromadzenie

Walne zebranie / zgromadzenie członków, to najważniejszy organ stowarzyszenia – najwyższa władza.

Można powiedzieć, że to władza uchwałodawcza. Walne tworzą wszyscy członkowie stowarzyszenia. Może ono podejmować decyzje we wszystkich sprawach dotyczących organizacji. Szczegółowe zasady związane z działaniem walnego zebrania członków określone są w statucie stowarzyszenia.

Reklama